Skolkort
Bolets lärare
Skolberättelser
bolets skola 1901
bolets skola 1911

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Lärare Lars Wilhelm Delin

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Emelia Andersson

2. Adira Granqvist

3.

4.

5. Hanna Axelsson

6. Irma Jansson

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Johan Gustaf  Ekman

5.

6. Karl Johansson

7. Johan Albin Johansson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Gunnar Johansson

2. Richard Takman

3.

4.

5. Carl Axelsson

6.

Bolets skola 1901
Bolets skola 1911
BOLET
SANDBOL
sandbols skola 1910
sandbols skola 1912

Främre raden från vänster

 

 

1. Ellen Johansson

2.

3.

4. Dagny Danielsson

5. Augusta Johansson

6.

7. Alfhild Bergström

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Signe Alfridsson

2. Edvin Alfredsson

3. Hjalmar Johansson

4. Rudolf Johansson

5.

6. Agnes Johansson

7. Lärare

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Jenny Gustafsson

2. Astrid Johansson

3. Anna Johansson

4. Olga Johansson

5. Hildegard Johansson

6. Vendela Johansson

7. Dagny Danielsson

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Anna Andersson

2. Augusta Johansson

3. Elin Edvardsson

4. Ellen Johansson

5. Signe Alfredsson

6. Agnes Johansson

7. Anna

8. Hilma Nordsven

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Nils Johansson

2. Karl Bergström

3. Rudolf Johansson

4. Hjalmar Johansson

5. Teodor Pettersson

6. Anna Johansson

7. Alvi Johansson

8. Signe Edvardsson

9. Alfhild Bergström

10. Lärare Augusta Eriksson

 

 

Sandbols skola 1912/13
Sandbols skola 1910/13
Knöstad
knöstads skola 1910
knöstads skola 1935
knöstads skola

Främre raden från vänster

 

 

1. Lärare

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Alma Kihlström

3.

4.

5. Anna Kihlström

 

Knöstads skola (nerhagen)?

Främre raden från vänster

 

 

1. Sven Nilsson

2. Rolf Eriksson

3. Olga Karsson

4.                 Kihlström

5. Elvira Andersson

6. Signe Holm

7. Berta

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.             Holm

3. Jenny

4. Selma Jonsson

5. Anna Pettersson

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Einar Andersson

2.

3. Anders Andersson

4. Herbert Ekberg

5. Karl Johansson

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Ingrid Graad

2. Bertha Ekberg

3. Sonja Ekberg

Bakre raden från vänster

 

 

1. Bertil Ekberg

2. Annie Ekberg

3. Ellen Johansson

4. Lärare John Graad

5. Greta Graad

6. Alice Nilsson

7. Inge-Gerd Johansson

8. Nils Axelsson

9. Karin Thorstensson

Kärrholmen
Knöstads skola 1910
Knöstads skola 1935
kärrholmens skola 1910
kärrholmens skola 1938
kärrholmens skola 1947
ängens skola 1931
ängens skola 1931
kärrholmens skola 193x

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Lärare Anders Andersson

4. Hildur Adolfina Karlsson

5.

 

Kärrholmens skola 1910

Främre raden från vänster

 

 

1. Gunnhild         Spässlanda

2. Karin Johansson, Ö Falla

3. Rut g Axelsson

4. Signe g Johansson

5. Kajsa Eriksson, Hagen

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Thure Karlsson

2. Gunnar Kilberg, Budalen

3. Dagmar g Starck, Salberget

4. Gully Eriksson, Hagen

5. Sigrid Johansson, Harkel

6. Annie g Fridh, Holmelund

7. Ally g Hargåker, Sand

8. Folke Fransson

9. Oskar Kileby, Sandlyckan

Bakre raden från vänster

 

 

1. Lärare, Tryggve Nilsson

 

 

Kärrholmens skola 193 ?

Främre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik Nilsson

2. Bror Thorstensson

3. Ingegerd Eriksson

4. Ingrid Eriksson

5. Helge Svensson

6. Tyra Svensson

7. Britt Levin

8. Albert Larsson

9. Eje Larsson

10. Anne-Marie Jonasson

11. Birger Jansson

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Gun Berghel

2. Gunvor Nilsson

3. Britta Larsson

4. Sonja Ekberg

5. Maja Olsson

6. Ingegerd Axelsson

7. Karin Thorstensson

8. Nomy Larsson

9. Anni Ekberg

10. Margit Eriksson

11. Ragnhild Johansson

12. Dagny Johansson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Rut Svensson

2. Lisa Gustafsson

3. Lärare Sara Persson

4. Ingegerd Backman

5. Berta Ekberg

6. Bertil Jansson

7. Hans Mårtensson

8. Åke Nilsson

9. Göran Larsson

10. Sven Olsson

11. Birger Larsson

12. Folke Johansson

13. Lärare Tryggve Nilsson

14. Knut Olsson

15. Nils Jansson

Kärrholmens skola 1938

Främre raden från vänster

 

 

1. Lärare Tryggve Nilsson

2. Gunvor Olsson

3. Greta Svensson

4. Johan Viotti

5. Maj-Britt Olsson

6. Anita Jonasson

8

7. Lennart Berghel

9. Daga Jansson

10.

11. Per-Arne Thorstensson

12. Karl-Erik Eriksson

13. Knut Thorstensson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ingalill Jonasson

2. Mariann Edqvist

3.

4. Margit Johansson

5. Ingrid Fransson

6. Anni Jansson

7. Johan Olsson

8. Sven Johansson

9. Gösta Jansson

10. Rut Johansson

11. Holger Jansson

12. Rune Svensson

Kärrholmens skola 1947

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Kärrholmens skola 1949

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Stående från vänster

 

 

1.

2.

 

Kärrholmens skola 1951
ängens skola 1931
Kärrholmens skola 1951

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ängen
ängens skola 1931
ängens skola 1934
ängens skola 1934.
Känner du igen någon på skolkorten? Skicka och berätta

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Högst upp

 

 

1.

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ängens skola 1931
Ängens skola 1934
Ängens skola 1934
ruds skola 1932
ruds skola 1934
Ruds skola 1932
Ruds skola 1934
Rud

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Lärare Sara Persson

 

 

Norra Ed
norra eds skola 1919
norra eds skola 1936/37

Främre raden från vänster

 

 

1.

2. Björg Söderblom

3.

4.

5. Linne Hedlund

6. Barbro Hedlund

7. Lilly Karlsson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Allan Olsson

2. Johan Hedlund

3.

4. Karl-Erik Svensson

5. Hugo Hultstrand

6. Sven Hultstrand

7. Bengt Danielsson    Vika

8. Nils Gustavsson

9. Lars Olsson

10. Lärare

11. Arthur Gustavsson

12. Sven-Allan Olsson

13. Uno Hellberg

14. Lärare Nils Söderblom

15. Kjell Andersson

16. Erik Bissmark

17. Axel Karlsson

18. Paul Karlsson

19. Bruno Söderblom

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik

2. Majlis Karlsson

3. Björg Söderblom

4.

5. Linne Hedlund

6. Bruno Söderblom

7. Bengt Danielsson   Vika

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Lennart Roos

2. Arne Olsson

3. Roger Danielsson

4. Arne Karlsson

5. Helmer Nilsson

6. Karl-Erik Svensson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Pär Bissmark

2. Maja Hellberg

3. Ingeborg Hedlund

4. Elsa-Greta Olsson

5. Gunnel Kruse

6. Violia Hultstrand

7. Erik Bissmark

8. Bernt Karlsson

9. Lärare Nils Söderblom

10. Lars Olsson

11. Lärare Greta Olsson

12. Johan Hedlund

Norra Ed 1936/37
Norra Ed 1936
Norra Ed ca 1919

Främre raden från vänster

 

 

1.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Fjärde raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Femte raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sjätte raden från vänster

OSV

 

Lärare 1

Lärare 2 Ada gift Weng