Klasslista

Kila: Skoldistrikt i Karlstads stift och Wermlands län Bolet och Sandbol.

 

Kalenderåret 1907

1

Augusta Emilia Johansson

W Takene

f: 9/9     1893

2

Elfrida Kristina Johansson

W Takene

f: 10/2   1896

3

Jenny Sofia Takman

W Takene

f: 25/10 1894

4

Hanna Karolina Axelsson

Torstensbyn

f: 6/2     1897

5

Elin Sofia Johansson

Torstensbyn

f: 21/6   1894

6

Johan William Kilgren

Bolet

f: 13/9   1897

7

Allan Edvin Karlgren

Hallerud

f: 1/1     1895

8

Albin Julius Karlgren

Hallerud

f: 26/12 1896

9

Karl Axelsson

Hallerud

f: 13/6   1897

10

Alvi Maria Andersson

W Höke

f: 21/4   1896

11

Agnes Maria Hök

Höke

f: 9/4     1896

12

Hanna Elisabet Olsson

Kilerud

f: 9/9     1894

13

Sven Ragnar Svensson

Hökelund

f: 9/6     1895

14

Adolf Nilsson

Lillerud

f: 23/6   1894

15

Ester Maria Bylund

Lillerud

f: 14/11 1894

16

Johan Hedin Johansson

Lillerud

f: 24/1   1896

17

Johan Edvin Nilsson

W Skrufserud

f: 27/11 1894

18

Johan Albert Edvardsson

W Skrufserud

f: 29/8   1894

19

Karl Ragnar Edvardsson

W Skrufserud

f: 5/9     1896

20

Johan Edvin Andersson

Bolet

f: 28/7   1894

21

Ivar Ferdinand Johansson

Östensbyn

f: 5/9     1896

22

Anna Kristina Johansson

Rud

f:

23

Axel Johansson

Kila

f:

24

Ander August Lund

Kilerud

f:           1897

25

Karl Johan Lund

Kilerud

f: 23/2   1894

26

Anders Fridolf Larsson

Kilerud

f: 5/10   1896

27

Axelina Elisabet Jansson

W Takene

f: 16/2   1894

Sidan under konstruktion

Kalenderåret 1908

Lärare: Johan Gustaf Ekman