Bolets skola lades ner som skola 1972 och övergick därefter i privat ägo.
Tomas Ödqvist med familj blev de sista ägarna till det gamla skolhuset.

Gamla skolhuset
Bolet 2004.
Bolet 2008.
Före och efter branden.