Kila Hembygdsförening
Värmland

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Lärare Lars Wilhelm Delin

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Bolet 1901

Bolet 1911

Främre raden från vänster

 

 

1. Emelia Andersson

2. Adira Granqvist

3.

4.

5. Hanna Axelsson

6. Irma Jansson

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Johan Gustaf  Ekman

5.

6. Karl Johansson

7. Johan Albin Johansson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Gunnar Johansson

2. Richard Takman

3.

4.

5. Carl Axelsson

6.

Främre raden från vänster

 

 

1. Ellen Johansson

2.

3.

4. Dagny Danielsson

5. Augusta Johansson

6.

7. Alfhild Bergström

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Signe Alfridsson

2. Edvin Alfredsson

3. Hjalmar Johansson

4. Rudolf Johansson

5.

6. Agnes Johansson

7. Lärare

 

 

Sandbol 10/13

Sandbol 12/13

Främre raden från vänster

 

 

1. Jenny Gustafsson

2. Astrid Johansson

3. Anna Johansson

4. Olga Johansson

5. Hildegard Johansson

6. Vendela Johansson

7. Dagny Danielsson

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Anna Andersson

2. Augusta Johansson

3. Elin Edvardsson

4. Ellen Johansson

5. Signe Alfredsson

6. Agnes Johansson

7. Anna

8. Hilma Nordsven

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Nils Johansson

2. Karl Bergström

3. Rudolf Johansson

4. Hjalmar Johansson

5. Teodor Pettersson

6. Anna Johansson

7. Alvi Johansson

8. Signe Edvardsson

9. Alfhild Bergström

10. Lärare Augusta Eriksson

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Lärare

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2. Ebba Karlèn

3.

4.

5.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Alma Kihlström

3.

4.

5. Anna Kihlström

 

Knöstad nerhagen?

Knöstad 1910

Främre raden från vänster

 

 

1. Sven Nilsson

2. Rolf Eriksson

3. Olga Karsson

4.                 Kihlström

5. Elvira Andersson

6. Signe Holm

7. Berta

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.             Holm

3. Jenny

4. Selma Jonsson

5. Anna Pettersson

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Einar Andersson

2.

3. Lärare Anders Andersson

4. Herbert Ekberg

5. Karl Johansson

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Ingrid Graad

2. Bertha Ekberg

3. Sonja Ekberg

Bakre raden från vänster

 

 

1. Bertil Ekberg

2. Annie Ekberg

3. Ellen Johansson

4. Lärare John Graad

5. Greta Graad

6. Alice Nilsson

7. Inge-Gerd Johansson

8. Nils Axelsson

9. Karin Thorstensson

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Lärare Anders Andersson

4. Hildur Adolfina Karlsson

5.

 

Kärrholmen 1910

Främre raden från vänster

 

 

1. Gunnhild         Spässlanda

2. Karin Johansson, Ö Falla

3. Rut g Axelsson

4. Signe g Johansson

5. Kajsa Eriksson, Hagen

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Thure Karlsson

2. Gunnar Kilberg, Budalen

3. Dagmar g Stark, Salberget

4. Gully Eriksson, Hagen

5. Sigrid Johansson, Harkel

6. Annie g Fridh, Holmelund

7. Ally g Hargåker, Sand

8. Folke Fransson

9. Oskar Kileby,Sandlyckan

Bakre raden från vänster

 

 

1. Lärare, Tryggve Nilsson

 

 

Kärrholmen 193x

Främre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik Nilsson

2. Bror Thorstensson

3. Ingegerd Eriksson

4. Ingrid Eriksson

5. Helge Svensson

6. Tyra Svensson

7. Britt Levin

8. Albert Larsson

9. Eje Larsson

10. Anne-Marie Jonasson

11. Birger Jansson

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Gun Berghel

2. Gunvor Nilsson

3. Britta Larsson

4. Sonja Ekberg

5. Maja Olsson

6. Ingegerd Axelsson

7. Karin Thorstensson

8. Nomy Larsson

9. Anni Ekberg

10. Margit Eriksson

11. Ragnhild Johansson

12. Dagny Johansson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Rut Svensson

2. Lisa Gustafsson

3. Lärare Sara Persson

4. Ingegerd Backman

5. Berta Ekberg

6. Bertil Jansson

7. Hans Mårtensson

8. Åke Nilsson

9. Göran Larsson

10. Sven Olsson

11. Birger Larsson

12. Folke Johansson

13. Lärare Tryggve Nilsson

14. Knut Olsson

15. Nils Jansson

Kärrholmen 1938

Främre raden från vänster

 

 

1. Lärare Tryggve Nilsson

2. Gunvor Olsson

3. Greta Svensson

4. Johan Viotti

5. Maj-Britt Olsson

6. Anita Jonasson

8

7. Lennart Berghel

9. Daga Jansson

10.

11. Per-Arne Thorstensson

12. Karl-Erik Eriksson

13. Knut Thorstensson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ingalill Jonasson

2. Mariann Edqvist

3.

4. Margit Johansson

5. Ingrid Fransson

6. Anni Jansson

7. Johan Olsson

8. Sven Johansson

9. Gösta Jansson

10. Rut Johansson

11. Holger Jansson

12. Rune Svensson

Kärrholmen 1947

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Kärrholmen 1949

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Stående från vänster

 

 

1.

2.

 

Kärrholmen 1951

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kärrholmen 1951

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.Stig Larsson

3.

Högst upp

 

 

1.

 

 

Ängen 1931

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Ängen 1934

Främre raden från vänster

 

 

1. Lisa Gustafsson

2. Folke Johansson

3. Sven Olsson

4. Ingegerd Johansson

5. Maria Olsson

6. Gunvor Andersson

Ängen 1934

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Elin Olsson, g Takman

5.

6.

7.

8.

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Lärare Sara Persson

 

 

Rud 1932

Främre raden från vänster

 

 

1.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Astrid Takman

2.

3. Elin Olsson g Takman

4.

5.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2

3. Ivar Johansson

4. Arvid Olsson

 

 

Fjärde raden från vänster

 

 

1. Ture Johansson

2.

3.

4.

5.

6. Knut Takman

Femte raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sjätte raden från vänster

OSV

 

Lärare 1 Ragnar Larsson

Lärare 2 Ada gift Weng

 

Rud 1934

Norra Ed ca 1919

Främre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik

2. Majlis Karlsson

3. Björg Söderblom

4.

5. Linne Hedlund

6. Bruno Söderblom

7. Bengt Danielsson   Vika

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Lennart Roos

2. Arne Olsson

3. Roger Danielsson

4. Arne Karlsson

5. Helmer Nilsson

6. Karl-Erik Svensson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Pär Bissmark

2. Maja Hellberg

3. Ingeborg Hedlund

4. Elsa-Greta Olsson

5. Gunnel Kruse

6. Violia Hultstrand

7. Erik Bissmark

8. Bernt Karlsson

9. Lärare Nils Söderblom

10. Lars Olsson

11. Lärare Greta Olsson

12. Johan Hedlund

Norra Ed 1936

Bolet 1911
Bolet 1901
Sandbol 1910
Sandbol 1912
Knöstad1910

Knöstad 1935

Knöstad1935
Kärrholmen 1910
Kärrholmen 1938
Kärrholmen 1947
Kärrholmen 1949
Kärrholmen 1951
Kärrholmen 1951,
Ängen 1931
Ängen 1934
Ängen 1934,
Rud 1932
Rud 1934
Norra Ed 1919
Norra Ed 1936,37
Kärrholmen 193x
Knöstad nerhagen
Ängen
Ängen

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Bolet 1952

Bolet 1952

Främre raden från vänster

 

 

1.  Marianne

2. Gunnel Hjalmarsson

3. Ulla-Britt Larsson

4.

5.

6. Mats Larsson

7. Göran Andersson

8. Lars Nilsson

9. Runo Nordsven

10.

 

 

Andra raden från vänster

 

1. Gunnel Axelsson

2. Anne-Marie Andersson

3. Monica Pettersson

4. Anna-Greta Pettersson

5. Ulf Larsson

6. Karl-Erik Andersson

7. Kjell-Åke Nilsson

8.

 

Bakre raden från vänster

 

1. Inger

2. John-Bertil Johansson

3.

4. Lars-Göran Larsson

5. Runo Svensson

6. Sandy Karlsson

7. David Andersson

8. Arnold Ivarsson

 

Lärare:Inger Gunnarsson

Lärare:Nils Söderblom

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4.

5.

6.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12. Artur Johansson, Kållerud

13.

14.

15.

16.

17.

Knöstad1921

Knöstad 1921

Främre raden från vänster

 

 

1. Rut Johansson

2. Anna Kalén

3. Holger Axelsson

4. Nils Erling Nilsson

5. Ivar Axelsson

6. Astrid Johansson

7. Jenny Kalén

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Lärare Anders Andersson

2. Yngve Nilsson

3. Elin Johansson

4. Valborg Kilström

5. Karin Eriksson

6. Valfrid Kilström