Kila Hembygdsförening
Värmland
Förslag om sjösäkningen
Handlingar rörande laga delning 1900
Handlingar rörande laga delning 1899
Handlingar rörande summelns sänkningsföretag 1882
Protokoll hållet vid offentlig auktion 1901
Beskrivning över laga delning 1900
Protokollsbok för summelns sänkningsförening 1885
Under uppbyggnad
Dokument rörande sjösänkningen av
 
summeln