Kilabygden
Värmland

Fakta om Kila kyrka

Kila kyrka stod färdig 1654. Den tidigare kyrkan var en medeltida träkyrka, som var så
förfallen att den inte kunde repareras. År 1670 byggdes en klockstapel. Den revs när
kyrkans torn byggdes 1769-1774. Initiativtagare till tornbygget var assessor Bengt von
Echstedt på Smedbyn och kyrkoherde Elof Seidelius (Esaias Tegnèrs morfar).
Det 1674 byggda vapenhuset på södra sidan ersattes med den nuvarande sakristian i öster
1829. Kyrkan renoverades bl.a. 1829 och 1936. 1992 gjordes en större ommålning.

Altaret och predikstolen tillverkades ursprungligen 1829, men altaret kompletterades 1882.
Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i täljsten från 1200-talet.
Dopaltartavlans och korsfönstrens upphovsman är konstnären Gunnar Torhamn.

På norra väggen finns hovrättsrådet Gudmund Löwenhielms (1656-1739) vapensköld.
Epitafiet på motsatta sida minner om kyrkoherde Johannes Dionysius Chenon (1659-1741).
Storklockan i tornet är den enda kyrkklockan i Svealand som har inskrift i runor.
Inskriften lyder PETRUS KURATUS = Petrus kyrkoherde. Klockan är från mitten av
1300-talet.

Text Av: C-J Ivarsson
"1762 lades ett nytt mellantak, som målades fullt med bibliska figurer, ett
himmelrike fram öfver kyrkan och ett gapande hefvete, som räckte från
vestra väggen till en tredjedel af taket, med en mängd vederstyggliga, illa
målade menniskobilder, samt större och mindre djeflar, tagna utur
målarens fantasi."

Dessa plankor som ses ovan har sparats uppe i tornet.

Foton: Mikael J
Ur Anders Lignell ”Kilaboken”
Gudmund Löwenhielms vapensköld.
Epitafiet minner om kyrkoherde
Johannes Dionysius Chenon.
Dopfunten i täljsten från 1200-talet.
Altaret kompletterades 1882.
Kila kyrka