Kila Hembygdsförening
Värmland

Styrelsen.
Ordförande: Sonja Holmström
Sekr: Mikael Johansson
Kassör: Gösta Törnqvist
Sten Sjögren
Bo Kihlgren
Ann-Charlotte Johansson
Vibeke Sjögren


Ersättare.
Carl-Johan Ivarsson


Sommarstugeföreningens representant.
Sten Sjögren
Revisor: Göte Gunnarsson, Hugo Pettersson, Ersättare: Karl-Erik Anteryd

Kontakt.

[email protected]

Postgiro: 488 81 63-5, medlemsavgift: 70 kr