Kila Hembygdsförening
Värmland

Kilaboken 2 – var vi är och hur vi går vidare

Ni har tidigare läst i Kila Bygdeblad om att vi börjat arbetet med en ny sockenbok för Kila. Till ära för Anders Lignells arbete för 150 år sedan så följer vi i hans spår och kallar projektet för ”Kilaboken 2”. När jag pratat med folk om Lignell och hans bok, tryckt 1992, så har en del varit besvikna på vad den boken gav – den tog ju slut runt 1860... Ni måste förstå att Lignells arbete är ett helt fantastiskt material för sin tid, och en god utgångspunkt för oss.

Men en ny bok handlar inte bara om de senaste 150 åren utan vi har ambitionen att även beskriva äldre tider. Historien blir aldrig färdigskriven! Men det viktigaste skälet att ge Kila en samlad historisk beskrivning är ju framför allt, att halva 1800-talets och hela 1900-talets historia inte fått någon samlad beskrivning. Ja, vi skall inte helt glömma Iwan Schymans bok ”Värmlandsnäs 2” där Kila är en av sex socknar som beskrivs, även om Schymans bok lämnar en hel del i övrigt att önska. Det finns tryckt och otryckt material på olika håll. Egentligen är vi alltid för sent ute, eftersom många traditionsbärare lämnat oss.

Vad har då hänt? Ja, vi har haft tre träffar med de som hörsammat inbjudan – även om jag började med att bjuda in folk i mitt eget nätverk så är det viktigt i sig att så många som möjligt blir involverade. Arbetet bedrivs med Kila Hembygdsförening som huvudman och som en studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi började med att göra en inventering av vad en sockenbok om Kila kan innehålla – det blev en lång lista! Några uttryckte önskemål om att börja forska om vissa områden. Vi kommer att ha flera träffar, med oregelbundna mellanrum. Hör av Er till mig för information om nästa träff! Vi delar material via Dropbox. Om ni vill kan ni bli inbjudna till Dropbox-mappen.

Än så länge är det dock alldeles för tidigt att säga något om bokens utseende och slutliga innehåll – det finns både förebildliga och avskräckande exempel. Just nu är ALLT som handlar om Kila intressant. Framför allt gäller det bilder men också textmaterial. Hör av Er om ni har något att bidra med! Kolla Era familjealbum, det kan finnas bilder av personer eller miljöer.

Carl-Johan Ivarsson.
[email protected]