Kilabygden
Västra Takene
Samling vid Högberskerud.
Övre Futten
Johan, Frida, Augusta.
Tjärbränneri eller kemisk industri?
Vi stannar till vid Magnuserud.
Carl-Johan Ivarsson berättar
en historia om torpet.

Flera bilder

Samlingsplats parkeringen vid kyrkan för samåkning till Högbergskerud  i västra Takene.


Från ladugårdsplan vid Högbergskerud går vi nordväst mot torpen.


Rönningen. Hit kom Johannes Olsson med familj 1835 från torpet
Nytorp i Knösta (Nytorp blev borta i samband med bygget av E 18). Familjen hade 4 barn och bodde kvar till 1844 då de flyttade till Marieberg, torp under Prästgården. Johannes dotter Britta f 1826 gifte sig med f.d. fältjägaren Olof Nilsson Alm f  1831 i Eskilsäter. Sist på stället var troligen en änkeman Nils Nilsson vars barn blev utplacerade av fattigvården och Nils fick arbete i Norge 1852.


Efter Rönningen går vi mot sydväst och torpet


Övre Futten. Enl. anteckningar i Torpinventeringen så byggdes stället omkring 1870 av Johannes Eriksson och med hjälp av socknen. Mor Kari från Högbergskerud pekade ut de träd som fick användas till bygget med enl. Johannes son Johan var det helt andra träd som fälldes när mor Kari vänt  ryggen till. Johannes kom med familj från Nedre Futten i hemmanet Kråkbråten. Johannes son Johan f 1861 gifte sig och bodde kvar även som änkeman, innan han flyttade till Fanjunkere. Johan brände tjära och han hade lov att bryta tjärstubbar i trakten. Delar av grytorna som användes vid tjärbränningen ligger kvar på platsen. Johans son Albin f 1898 gifte sig med Lavinia Maria f 1900. Lavinia var syster till Ragnar Toremark som blev präst. Lavinia bodde med far och mor en tid på soldatbostället i Vickersrud. Stugan revs omkring 1940 och av en del av virket byggdes en liten stuga på kvarnbergets västsida söder om älven.


Kafferast på lämplig plats och därefter fortsätter vi söderut till


Nedre Futten. Kan från början ha varit en gård 1/24 i hemmanet Kråkbråten. 1856 kom Johannes Eriksson hit med familjen. Johannes flyttar 1870 till Övre Futten samtidigt som f.d. ägaren till Salomonskerud i Västra Takene flyttar hit och står som förpantningsägare. Han hette Salomon Nilsson f 1819 på torpet Brännsvall under Sund i By socken. Hit kom Salomon med sin andra hustru Anna Lisa Persdotter f 1825 i Bro och deras dotter Emma f 1868. Det sägs i släkten att när Salomons dotter Maria i första äktenskapet, kom hem från Amerika så såg hon till att Emma fick utbildning till lärare. (Emma fick sedan tjänst i Gräsmark och gifte sig Philgren..) Korpralen och fältjägaren Anders Forsberg f 1834 i Öxnevål , bodde troligen sist på stället som revs på 1920-talet.

Vi går nu öster ut i hemmanet Kråkbråten och till torpet-backstugan.

Magnuserud stället har fått sitt namn efter Magnus Svensson f 1822 i Södra Ed i Kila. Han kom hit 1852 med familj från soldattorpet i Sätterskog. Magnus är skriven som backstugesittare. Hustrun Sara Stina dog 1889 och Magnus dog den 11/3 1904 efter 52 år på stället.

Magnus var blind de sista åren.


En kort promenad och vi är på nytt i Västra Takene och Högbergskerud och här ligger Salomonskerud. Stället köptes 1836 av änkan Anna Ersdotter f 1787. Hon flyttade hit tillsammans med sönerna Johannes Nilsson och Saloman Nilsson. Johannes flyttade sedan med hustru till Hibble i Södra Ed.
Johannes dog änkan gifte om sig och blev sedan anklagad för att förgiftat sin andra man. Hon blev frikänd. Salomon övertog gården gifte sig och fick två döttrar i sitt första gifte, Anna (gift Takman) och Maria (gift Eriksson 2ggr Kihlgren). I sitt andra äktenskap hade Salomon dottern Emma. Salomon sålde stället till Högberg och lades till denna gård. Mangårdsbyggnaden till Salomonskerud lär ha stått kvar till omkring 1960.

Anna gifte sig med soldaten Takman i Västra Takene, Carl Takman och de flyttade så småningom till Korpåsen i Södra Höke. Ett barnbarns barn till Anna är professor emeritus Janne Ahlin, professor i inredningsarkitektur (om jag minns rätt).

Marias flickor från första giftet emigrerade till Amerika, likaså en del av Emma Philgrens barn.