Kilabygden
Vi vandrar på till nästa torp.
Bo Kihlgren berättar om torpen.
Västra Takene
Åter vid bilarna och hemfärd.
Vi letar brons grav.
Här låg Nedre Futten.
Kafferast vid Nedre Futten.