Kila Hembygdsförening
Värmland
Kila veckan 2 juli - 8 juli 2018
Torpvandring
När: Måndagen 2/7 V-kila Rud
Var: Samling, Parkeringen Kyrkan
Tid: Kl 18:00-
Ta med kaffe.
När: Fredag 6/7
Var: Kärrholmen, kubb och grillkväll
medtag förtäring.
Tid: 18:00
Gösta Thörnqvist berättar om platsen
Torpvandringar
Grill och kubbkväll
Hembygdsgården
Mor Annas stuga
Kvarnstugan
Berättarkväll
När: Tisdagen 3/7
Var: Kvarnstugan
Henrik Olsson berättar om
Väckelserörelsen och frikyrkorna
Tid: 18:00-
Medtag förtäring.
Skymningskonsert
När: Onsdag 4/7
Var: Kyrkan
Tid: 21:00
Friluftsgudtjänst
När: Söndag 8/7
Var: Mor Annas stuga, gudstjänst
Tid:
11:00
Öppet 11:00-18:00
Kaffeservering, lotter
Kila kyrka

Uppdatera med
tangenten F5

Kyrkogårds vandring
När:
Fredag 6\7
Var: Församlingshemmet, hågkåmst av Kungens besök för 100 år sedan 1918.

Tid: 16:00Kila kyrka
Kila dagen

Med bl.a.
Knattefotboll,
Kaffeservering

Lotterier

Knatte fotboll

Lördagen 7/7 Kilavallen Kl 11:00-15:00

Fisketävling Kila nappet
När: Onsdagen 4/7
Var: Kärrholmen, Haglandet
Tid: 17:00-
Medtag båt och förtäring.
Mor Annas stuga
När:Torsdag 5/7
Var: Öppet hus, mor Annas stuga
servering, museet.
Tid: 14:00-18:00
Grill afton