Torstensbyn

 

Torpvandring i Torstensbyn 2005

 

 

Från samlingen vid kyrkans parkeringsplats kör vi upp till Torstensbyn och parkerar på

grusplanen framför "Doktere". Stället har fått sitt namn efter doktor Sörensen" eller

Friedrich Niels Sörensen f 1822 i Odense i Danmark.

 

Om vi sedan fortsätter gamla vägen öster ut ett par hundra meter, så kommer vi fram till

Finten. Den sist boende på stället var troligen Britta Larsdotter f 1833 i Rörkärr, änka

efter Anders Johansson f 1833 i Mo socken. Anders och Britta son Karl Andersson köpte 1907 närbelägna soldatbostället Torerud och Britta flyttade dit. Stugan plockades

ned och timrades upp igen vid "Doktere" där den stod kvar till våren 2005.

 

Sonen Valfrid gifte sig med Anna Kajsa Ros, men Valfrid kom under ett timmerlass och

dog. Anna Kajsa gifte om sig med Axel Andreasson på Harnäs. Mor Anna bodde kvar

på Harnäs till sin död.

 

I vägkorset ovanför Fintaverken hade smeden Nils Fredrik Nilsson en smedja.

Han bodde från 1908 på Takmanskerud med hustrun Britta. På 1920-talet byggdes

smedjan till och blev också bostad. Den revs på 1940-talet.

 

Från Fintaverken går vi upp mot hällkistan som i Iwan Schymans bok Värmlandsnäs

från forntid till nutid. del 2, kallas Penningebråten.

 

Schyman skriver på sid. 66 i den s.k. Penningebråten öster om gården skall också

funnits en hällkista. Nu fanns endast en stor grop och sägner om förborgade skatter.
Kan möjligen vara Attermans nr. 18,  belägen ca 175m öster on nordligast gården i

Torstensbyn. I Ingmar Attermans inventering från 1934 nr 18, står Hällkista i röse.

Röset är genom åverkan starkt utspritt, flackt och oregelbundet.

 

Läget är angivet till omkring 175m (stegat) Ö 10 grader N om den nordligaste gården

(kallad Vallbråten) i Torstensbyn. Markägare var då hemmansägare Johan Emanuelsson

Nordgården i Torstensbyn. GPS läge X 6571566 Y 1327327.

 

Vi svänger nu ner mot Vallbråten. Stället ägdes på 1850-talet av Elias Johannesson

f 1798 gift första gången med Sara Fristedt och andra gången med Maja Lovisa f 1810

i By socken. Elias var son till Johannes Carlberg.

 

Elias andra hustru hette Maja Lovisa Jansdotter f 1810 och hon hade en dotter Hedda

som gifte sig med Johannes Olsson. Johannes Olsson skänkte marken till Missionshuset

i Torstensbyn. Johannes och Hedda bodde en tid på närbelägna torpet Smotta.

 

Elias Johennessons son Elias Eliasson flyttade 1882 till Gillberga och hans mor och far

flyttade till Pållerud.

 

Den siste på stället hette Karl Oskar Nilsson f 1890 och hans hushållerska Hilda Maria

Larsdotter. Hilda bodde kvar till slutet av 1950-talet och stället revs när den nya kraftledningen kom.

 

Virket användes till att bygga ett sommarställe nere vid "Doktere" och till ett litet garage.

 

Vi vänder nu ned mot "Doktere" och följer då den gamla vägen från Vallbråten. En bit från vägen på vänster sida, i kanten av kraftledningen låg torpet Pållerud. Stället har fått sitt namn efter soldaten Leopold Stark som var gift med Kajsa Eliasdotter (Dotter till Elias på Vallbråten.) Stark hade i 30 år varit soldat i stora Backa och bodde på Starkerud. Skogsstyrelsen har tyvärr inte markerat torpet men däremot markerat ett granntorp i Rud i Tveta. (Gärdet) som Starkerud. Leopold och Kajsas dotter Ida Maria gifte sig med Johan August Gustafsson f 1865 och som vid sin död 1959, bodde i gårdshuset vid "Doktere" gamla (Finten).

 

Johan August Gustafsson bodde en tid på nestuga i Vickersrud med barnen Ragnar,

Lavinia, och Gustaf Adolf. Ragnar tog namnet Toremark och blev präst. Sonen Gustaf

Adolf Johansson tog över gården i Vickersrud och hans dotterson Jonny W, äger nu

stället.

 

Något sydväst om Pållerud ligger torpet Smotta. 1910 kom Johannes Olsson och Hedda

till Smotta. De hade förut bott på närbelägna Kron och Hedda var dotter till Elias på

Vallbråtens andra hustru. Johannes och Hedda dog 1916, och en gift dotter Ida Maria

bodde kvar en tid.

 

Om vi inte redan har druckit kaffe så bör vi göra det nu för härifrån är inte långt ned till

"Doktere" och bilarna.

 

BK 2005

 

Bostadshuset Finten.
Vallbråten Hilda Kalle Albert.
Dockterud.
Johan August Gustafsson.