Kilabygden
Värmland

År 1812 den 13de Juni, på eftermiddagen, timade den olycks-
händelsen, att f:d: Studenten Engdahl, cirka 50 år, millan Kråke-
bråten och Torp, ifrån det förra på högra sidan om vägen på kullen, afklädde sig, och med en rakeknif afskar alla ådror och senor på båda armarne, medelst ett skärande straxt nedom armvicket ända intill benet och det andra vid handleden.
Sedan bloden afrunnit hade han släpat sig ner till wägen der han ännu vid lif fanns quarliggande. Fördes på kärra fram till Torp, der v. Pastor i Kila besökte honom och förpassade Engdahl genom Fjärdingskarln till Kronofogden. Bloden tycktes helt och hållit wara honom afrunnen, emedan såren woro innuti alldeles hvita, men han ägde likafullt krafter nog att sjelf sätta sig upp i sängen och åter lägga sig.
Kronofogden lät föra Engdahl till Carlstad, der han fick tillfälle undslippa fångföran. Engdahl passerade 3 a 4 dagar i Carlstad, hvarefter han dränkte sig i Rudskärnet icke långt ifrån staden.

Kila Prestegård den 30
de Juni 1812. A, Lignell
vice pastor i Kila


Anteckningar om självmord. Från Kila sockens kyrkbok 1812