Kilabygden
Värmland

Främre raden: 1 Johannes från Tängelsrud vaktmästare. 2 August Larsson från Törnemon sångledare.
3 August Svensson från Hökelund kassör. 4 Gustav Andersson från Kråkbråten föreståndare. 5 J.G. Bodin från Djupviken predikant.
6 Anders Jansson från Myrås. 7.J.G Johansson från V-Takene ordförande.

Bakre raden: 1 Signe Takman. 2 Gertrud Takman. 3 Anna Takman. 4 Jenny Takman. 5 Stina Larsson från V-Smedbyn.
6 Hedvig Takman. 7 Matilda Svensson från Hökelund. 8 Tora Takman. 9 Rickard Takman. 10 Karl Takamn. 11Valdemar Takamn.

Missionshuset ca 1910

Byggnaden till vänster är ett litet stall med plats för 3 hästar.


Prinserud

Sågen i Norra Ed

Bakre raden, 1,       2,       3,       4,       5,

Främre raden, 1,       2, Ragnar 3,       4,       5, Karl Johansson       6, Klara Johansson, mor till Ellen i Djupviken

Kila kyrkliga ungdomskrets. ca1911

Vid Torstensbyns missionshus samlades Kila kyrkliga ungdomskrets för att ta ett gruppfotografi i gröngräset.


Främre raden: 1 Ingeborg Jansson från V-Takene. 2 Agnes Andersson från Kråkbråten. 3 Adele Johansson från Sandbol.
4 Anna Andersson från Kråkbråten. 5 Linnea Svensson från Hökelund. 6 Irma Jansson från V-Takene 7 Ester Johansson från Hallerud. 8 Axelina Johansson från V-Takene. 9 Iris Jansson från V-Takene.

Mellan raden: 1 Maria Andersson från Östensbyn. 2 Fridolf Sahlen från Kråkbråten. 3 Gustaf Andersson från Kråkbråten. 4 Albin Johansson från N-Höke. 5August Larsson från Smedbyn. 6 Karl Jansson från V-Takene. 7 Adolf Olsson från Lövenborg.
8 Emil Johansson från Hallerud. 9 Amanda Jansson från V-Takene. 10 Rubi Jansson från V-Takene. 11 Tilda Johansson från Bolet.

Bakre raden: 1 Johan Eriksson från Tängelsrud. 2 Alma Johansson från Futten V-Takene.3 Elna Sahlén från Kråkbråten. 4 Viktor Johansson från V-Takene. 5 Johanna Larsson från Bolet. 6 Ellen Svensson från Hökelund. 7 Alma Svensson från Hökelund.
8 Anders Jansson från Myrås. 9 Hanna Jansson från Myrås. 10 Amanda Johansson från V-Takene. 11 Jenny Olsson från Lövenborg.
12 Alvy Johansson från Sandbol. 13 Anna Antonsson från Sätterskog. 14 Pontus Pettersson från Tängelsrud. 15 Alma Pettersson från Tängelsrud.


Fotograf var då Axberg ifrån Åmål.

Bandylaget Norra Eds IF  43/44Bakre raden, 1, Börje Andersson 2, Pelle Gustavsson 3, Stig Andersson 4, Arthur Andreasson 5,Bror Andersson, 6, Lars Olsson.

Främre raden, 1, Ivan Hansson 2, Bertil Johansson 3, Bengt Danielsson 4,Erik Olsson 5, Roger Danielsson.

Kommunalfullmäktige i Kila 1951-12-30

Kommunsammanslagningen i Kila 1951

Kila Kommunalfullmäktige hade avslutning i söndags tillsammans med styrelser och nämnder. Först övervars gudstjänsten, varvid kyrkoherde Sige predikade. Man samlades sedan i försmlingshuset, där kommunalnämndsordföranden Verner Andersson hälsade välkommen och lämnade en del uppgifter ur sockennämndens protokoll. Lärare Ragnar Larsson lämnade en kort redogörelse för fullmäktiges verksamhet och avtackde styrelser och nämnder för deras arbete. Ett särskilt tack fick fullmäktigeledamöterna. Hr Larsson har varit ordförande i 12 år. Verner Andersson och Ragnar Larsson fick uppdrag att förvärva den gåva, som ska ingå i Värmlandsgåvan till värmlänningar i Amerika. Kyrkoherde Sige erinrade om att det nu endast är den borgerliga kommunen som upphör, medan den betydligt äldre socknen kvarlever oförändrad. Domprosten C. W. Bromander lämnade en del bilderfrån äldre tider och framförde de inbjudna tack för välfägnaden i samband med sammanträdet. Kyrkvärden Fridolf Johansson framförde till Ragnar Larsson skolstyrelsens och fullmäktiges tack för hns insatser i det kommunala arbetet.


Kilas sista kommunalfullmäktige samlade i december 1951.

 

Främre raden, 1,Verner Andersson 2, John Jansson 3, Frits Johansson 4, Ragnar Larsson 5, Fridolf Johansson 6, Valdermar Eriksson
7, Ragnar Berghel.


Bakre raden, 1, Axel Andersson 2, Albert Larsson 3, Edgar Karlsson 4, Folke Fransson 5, Gunnar Larsson 6, Harald Sandberg
7, Karl Nilsson.

Kila kyrkliga ungdomskrets.

Främre raden, (med flätor) 1 Magnelia Delin. 2 ?.  3 ?. 4 ?. 5 Fröken Fredriksson (Britta). 6 ?. 7 ?. 8 ?. 9?

Mellan raden, 1 Hanna Karolina Axelsson g. Jansson. 2 Elin i Höke. 3 ?. 4 Elin Sillén. 5 ?. 6 ?. 7 ?. 8 ?.

Bakre raden, 1 Elin på Dalhem. 2 Lars Delin kantor. 3 ?. 4 Prosten Fredriksson. 5 ?. 6 ?. 7 ?.

Kila kyrkliga ungdomskrets.

Namn saknas

Mopedgänget (Torstensbyn)


Mopedgänget från vänster

Leif Andreasson på Finta, Gunnar Olsson på Kleva, Sverker Johansson Takene, Kjell-Åke Pettersson Söhagen V:a Takene,
Krister Andersson, Kjell Nordström från Halla, Marianne Karlsson Nolgården.


Samling i Kila

Bakre raden, 1, Linnea Larsson 2, X 3, Valborg Andersson 4, Signe Larsson 5, Ann-Britt Larsson 6, Margit Larsson 7, X 8, Märta Kruse 9, X 10, Hanna Jansson 11, Elin Carlsson 12, X 13, Elin Olsson 14, Ingegerd Schultström 15, X 16, Hulda Mattson 17, X 18, Ingeborg Andersson 19, X 20, Alma Jansson 21, Emmy Andersson 22, Anna Johansson 23, Hanna Söderblom 24, Irma Axelsson
Mellan raden, 1, Agnes Johansson 2, John-Åke Johansson 3, Mina Svensson 4, Ingeborg Nordsven 5, Stig Nordsven 6, Ulla-Britt Axelsson 7, Reidi Olsson 8, Margareta Kruse 9, Inger Andersson 10, Alice Johansson 11, Gun-Britt Borner
Främre raden, 1, X 2, Emelia Eriksson 3, Lisa Olsson 4, Ann-Marie Nilsson 5, Gun Henriksson 6, Margit Eriksson 7, X


Skogsplantering 1918

Bakre raden, 1,       2, Anders  skomakare. 3,Rolf Eriksson på Ekebacken. 4, Pojken  X 5, Axel Johansson på Ekebacken.
6, Anna Axelsson i Myra 7, Ingeborg Nilsson på Stora Bråte.

Främre raden, 1, Axel Andersson i Lotten. 2, Karl Rud i Lövbråten. 3, Greta Eriksson på Ekebacken. 4, Edla Johansson i Djupmanskerud.

Skogsplantering 12/5 1916

Bakre raden, 1,      2, Karl August 3, Rolf

Mellan raden, 1,      2, August i Intaka 3,      4,      5, Andersson i Nerhagen 6,

Främre raden, 1, 2, Elin 3, Margareta Eriksson 4, Ingeborg Nilsson 5, Nils Nilsson bror med Ingeborg 6, Sven på Berge

Vid Årjängs travbana 1937

Bakre raden, Karl Johansson, Karl Delin, Dagny Johansson, Valdermar, Gunnar Delin, Magnelia Delin.

Främre raden, Roland Jansson, John Jansson, Martin Delin, Alma Jansson.

Kila kyrka

Främre raden, 1. Kristina Andersson, 2. Margareta Danielsson, 3. Gunilla Ekström

Andra raden, 1. Anita Olsson, 2. Sören Ekström, 3. Sam Bernhardsson, 4. Göran Fransson, 5. Anita Gustavsson

6. Krister Andersson, 7. Marianne Jaresjö, 7. Siv Fransson

Tredje raden, 1. Margit Olsson, 2. Gunnar Ekström, 3. Birgitta Johansson, 4. Sonia Bernhardsson, 5. Monika Ekström, 6. Morgan Jaresjö,

Bakre raden, 1. Laila Gustavsson, 2. Bo Pettersson, 3. Mats Bernhardsson, 4. Rolf Andersson, 5. Inger Ekström,


Kila församlingshem

Bakre raden, 1. Bernardsson 2. ? 3. Sonja Bernardsson 4. ? 5. ? 6. ? 7. Anita Gustavsson 8. ?  9. ?  10. ? 11. Erik

Mellan raden, 1. Sören Ekström 2. Gunnar Ekström 3. ? 4. Siv Fransson 5. ?  6. ?  7.Krister Andersson.

Främre raden, 1. Yvonne Ekström 2. Gunilla Ekström 3. Margareta Danielsson 4. Inga-Britt Persson 5. Anita

6. Kjell och (7) Kerstin Johansson 8. Christina Andersson 9. ?

Norra Ed

Söndagsskolefesten 15/6 1927

På Bodasjön