Ordförande
Arne Berg

I två år har det arbetats på Kilaön. Numera finns där en brygga att gå i land på och en stig på ca 1 km som tar strövaren till fornminnen från både stenålderns och kolerans tid.


Info

Vad vet du om Kila ön?

Kila byalag

Vi behöver alltid frivilliga som kan tänkas hjälpa till att bevaka vår bygd, ta gärna kontakt med Byalaget.

Kontakt
Arne Berg

Grillplatsen vid Kila kyrka.

Vill du bli medarbetare i vår tidning

Skicka bilder, manus och vad du tycker skulle passa i vårt bygdeblad. Skicka materialet till denna mail adress.
[email protected]

OBS, Skriv namn och adress på baksidan av foto och annat, så att vi kan returnera rätt.