Kilabygden
Björkås

Anneberg Backstuga

Första gången som Anneberg nämns är 1858 då Anna Lena Gustafsdotter bor där. Kanske har hon givit namn åt stället.

Hon har ryggproblem och efter några år (1861) blir hon ständigt sängliggande. Hon dog 1879 endast 60 år gammal.

Annas syster som är änka, Britta Lisa Gustafsdotter bor en tid här.

Sen bor det andra fattiga bostadslösa kvinnor här fram till Annas död.

Skomakare Anders Gustaf Johansson är skriven i Anneberg men vistades i Stockholm.

Likaså Arbetaren Jonas Andersson var skriven här men vistades i Stockholm. Hans hustru var nog kvar här för deras två barn är födda på Anneberg.


Efter Annas död 1879 kom, F. D. Fältjägarekorpralen Anders Forsberg F 1834 i Öxnevål med Hustru och fem barn till Anneberg. Anders hustru Maria Nilsdotter blev sjuklig och dog 1885.

Mellan 1882 och 1890 kom Inhyses Fattighjon Pig. Kristina Jansdotter.  Med barnen Gustaf, Johan och Anna  År 1890 flyttar hon till Strömbergskerud.

Fältjägarekorpralen Anders Forsberg bodde i Anneberg till sin död 1909. Han var troligen den sista som bodde här. I så fall var stället bebott 51 år.


Mon Förpantning

Mon verkar vara upptagen år 1860 som förpantning. Det är en ägoform där huset ägdes av förpantningsägaren och marken ägdes av markägaren. Huset stod på ”ofri grund” som det också kallades. Förpantning var en sämjesöverenskommelse, ingen lantmäteriförrättning behövdes. Överenskommelsen fick skrivas på max 49 år.    

Den som byggde Mon var Skräddare Gustaf Jansson med hustrun Sofia Nilsdotter. Han var 29 år och hon var 24 dom hade ett barn som var 1 år. Gustafs broder Jan bodde här också.

Gustaf och Jan arbetsvandrade till Stockholm, Kanske var det svårt att försörja sig som skräddare i Kila.

Efter 12 år blir Gustaf o Sofia torpare på Marieberg under Prästgården. Det var en satsning. Dom anställde en dräng för att fullgöra dagsverkena på Prästgården.

Mon uthyrdes till Erik Jan Olsson med hustru Johanna Larsdotter med 4 barn och ett föddes här på Mon.

Torparsatsningen gick nog inte så bra. Efter 4 år 1876 var dom tillbaka här på Mon.

Dom stannade i 11 år till 1887 då dom övertog en gård i St. Kleven.

Sen övertogs förpantningen av Johannes Jansson med hustrun Anna Hansdotter med 6 barn.

Tre av barnen kom att emigrera till Amerika. Dom var bara 16-17 år när dom reste.

Familjen flyttade till Sätterskog 1899.

Så var det slut på förpantningen redan efter 39 år.

Stod huset kvar så kunde det säkert bo någon där.


Udden Backstuga Förpantning


Först på Udden år 1854 är Skomakaren Johan Fredrik Persson med hustrun Anna Persdotter med ett barn. Ytterligare två barn föds här på Udden. Man kan undra om huset var ovanligt stort för ibland hade skomakaren lärling eller gesäll och ibland andra inneboende. 1857 till 58 bodde Mjölnaränkan Sara Kajsa Andersdotter med två barn här. 1861 till 62 bodde Fältjägarekorpralen Anders Forsberg med hustru och ett barn föddes här.

Efter 8 år 1862 flyttar familjen.

Då 1862 kommer Backstugsittare Gustaf Olsson med hustrun Anna Maria Andersdotter. Dom bor här i tre år till 1864 och får två barn här.

Fältjägarekorpralen Anders Forsberg med hustrun Maria Nilsdotter med ett barn kommer 1864. Ytterligare två barn föds innan dom flyttar till Sätterskog 1868.

Då kommer F.D. Nämdemannen, inhyses, Änklingen Johannes Persson med två vuxna söner. Nils som vistas i Stockholm och Anders son är småskollärare i Kila.

Johannes gifter sig 1869 med Ingrid Maria Nilsdotter i Sätterskog och flyttar dit.

Udden blir Förpantning 1866 och Förpantningsägare är Anders Olsson han är Sjuklig och nästan blind 1876. Med hustrun Maria Andersdotter och tre vuxna barn.

En av barnen Stina Cajsa var medlem av metodistförsamlingen i Säffle. Hon var den sista av denna familj som bodde på Udden. Hon dog 1897.

Förpantningen övertogs av Gustaf Olsson med hustrun Anna Maja Andersdotter och tre vuxna barn. Anna Maja bodde kvar som änka fram till 1930 då hon flyttade till Rud.

Så var epoken Udden slut som bostad.


Strömbergskerud 1/16 dels mantal


Troligen kom  Strömbergskerud till vid en lantmäteriförrättning år 1874. Då blev Rättare Anders Emanuel Strömberg ägare till 1/16del i Björkås. Arealen var, Inägomark 8 tunl. 8,1 kappl. Skogsmark, 9 tunl. 25,5 kappland.

Namnet Strömbergskerud kommer av första lagfarna ägaren Strönberg.

Hustrun Maja Kajsa var dotter till Kyrkovärd Johannes Eriksson som var ägare till 1/3del i Björkås.

Hon hade tidigare varit gift med Anders Petter Andersson som dog 1870-07-27 av Tärsot.

En månad innan hade deras andra barn Stina Maja fötts 1870-06-26. Barnet dog 1870-10-08.

Troligen bodde dom på platsen.

Maja Kajsa blir gift 1871-08-31 med rättaren på prästgården Anders Emanuel Strömberg.

Dom övertar 1/16 dels mantal av Maja Kajsas far och blir lagfarna ägare år 1874. Dom får 7 barn här på Strömbergskerud.

Efter 19år 1890 dör Maja Kajsa och Anders Emanuel flyttar till Alnö i Sundsvall.

Vem som sen äger fastigheten vet jag inte men det verkar som om den har återgått till den gård varifrån den var avstyckad.

Från Anneberg kommer 1890 Inhyses Fattighjon Pig. Kristina Jansdotter hit med tre stora barn.

1920 flyttar Kristina till Ålderdomshemmet i Kila. Hon dog där 1927.

Hon blev den sista som bodde på Strömbergskerud.

Kurt Johansson vid platsen Mon, där morfars far bodde Gustaf Jansson