Kilabygden
Sätterskog

Samling vid Kila kyrka för samåkning till Högfjället i Sätterskog.


Högfjället

I husförhörslängden för Sätterskog 1805-1809 sid. 259 står: ”genom rättegång till-

fallit Sätterskog.” Torpet hade förut legat i hemmanet Uppliden. (Sid.29)

Jan Petter Johannesson och hustrun Lovisa kom Högfjället på 1860-talet. Dottern Amanda Sofia f 1868 var sömmerska och var skriven i Sätterskog fram till 1940 enl. församlingsboken men bodde då på Lyckan.  Fadern dog 1902 och modern 1916.

Ingrire (Lilla Högfjäll, Uppliden)

Vid torpinventeringen ca 1983 kallades detta ställe Ingrire men Ingrire ligger i Sätterskog och förmodligen låg det längre nord eller nordväst. Lilla Högfjäll står som backstuga anlagd 1847 och här bodde då Per Persson f 1814 och hans hustru Kajsa Olsdotter f 1825.

Ingrire

Vi har ej hittat lämningar efter stället som fått sitt namn efter Ingrid Nilsdotter f 1794 i Gillberga. Ingrid hade tidigare bott i Sjödalen under Prästgården, gift med Per Olsson men blev änka 1837. En son Nils f 31/5 1835. Nils fick arbetsattest till Norge 1855. Ingrid hade växt upp i Sätterskog där fadern varit soldat. Några år efter torpinventeringen besökte jag Broströms i Sätterskog och då berättades att vid ombyggnad av vägen mot Rörkärr så blev en husgrund borttagen, ungefär där gamla vägen går ihop med den nya. Förmodligen var detta Ingrire, men enl. Storskifteskartan från slutet av 1782-87 så låg här en gård så den borttagna grunden kan ha tillhört denna gård. (Se fornlämningskarta)

Jämför man vägsträckningen på kartan från 1890 och kartan från 1963 med dagens karta så ser man tre olika utfarter till ”Rudsvägen”.  Ingrire borde då ha legat inte så långt från vägen Rud- Kila Kyrka.


Jan-Jonsere
Vi går västerut över en bäck och till vad som i husförhörslängden kallas Extane nr. 2.

Jan Jonsson f 1799 hade tidigare varit dräng hos nämndeman Johannes Jansson och fick bygga en backstuga på dennes mark mot dagsverken i gäld.

(Längre söderut och på östra sidan av bäcken fann vi vid torpinventeringen rester av en kolmila.)


Britta-Bengtsere (Extanne Backstuga nr.1)

Den som först bodde här var förmodligen avskedade Korpralen Olof Larsson Sätterman f 1785 i Grums. I marginalen på husförhörslängden står: ”Gratialist med 12 RD i  pension. Har tomtplats på Olof Bengtssons mark på lifstid. Förpantning år 1843.” Olof Larsson flyttade 1853 till Prästgården och Sockenstugan, samma år dog kyrkvaktaren Bohlman. Olof Sätterman ersatte Bohlman och var kyrkväktare till 1857.

Britta Bengtsdotter var född 1806 och var syster till Olof Bengtsson f 1803. Britta kom till Sätterskog 1853 och det var väl naturligt att hon fick överta Olof Sättermans backstuga. Britta slutade sina dagar som rotehjon i Höke.

Olof Bengtsson och hans hustru Ingrid Maria Nilsdotter f 16/2 1819 på torpet Storgärdet i Huggenäs, ägde gården Tömte i Sätterskog. Paret fick 7 barn och sonen Johan Olsson f 1856 blev mormors far till Ulf Lundell. (Sid. 294 i Ulf Lundells bok ”En varg söker sin flock”.)

När Hembygdsföreningen gjorde en inventering i början på 1980-talet hade vi problem ”Britta-Bengtsere” i Sätterskog.
Vid detta inventerings tillfälle hade vi hjälp av ”Kalle på Mossen” men trots detta kunde vi inte finna några lämningar efter Britta-Bengtsere och Ingrire.

Ytterligare några år senare fick problemet Britta-Bengtsere sin lösning då Åke B. visade en jordkällargrop med intilliggande odlingsrösen.


Vi fortsätter vägen och passerar rester av skjutbanan innan vi kommer fram till gården Extanne.

Gissningsvis byggdes stället omkring 1870 och fick då ärva namnet efter

den närbelägna Backstugan nr. 1 (Britta-Bengtsere). Britta kom till Sätterskog 1853 och den förre ”ägaren” flyttade samma år till Prästgården. Britta flyttade i slutet av 1860-talet då hennes bror Olof Bergtsson dog.

1869 kom en änka till stället. Hennes dotter Cristina gifte sig med Karl Alfred Andersson f 1858 i Rud i Kila. (Alfred var bror till bl. annat ”Anders på Skogen”, ”Nils på Pellerud” och Johannes som startade sågen i norra Ed.) Cristina dog 1920 och en son bodde kvar till 1935.

Ingeborg

Skogsvägen norrut leder till Ingeborg.  Vid torpinventeringen på 1980-talet hittade vi ingen ”Ingeborg” som kan tänkas bott här. Stället finns ej med på Laga Skifteskartan och ej heller på kartan från 1895.

Olof Bengtsson hade ett barnbarn som hette Ingeborg men hon kan inte ha något med stället att göra.

Olof yngsta dotter hette Anna Maja f 1861. Hon blev änka 1892 och flyttade då med sin dotter Ingeborg till Valnäs och sedan vidare till Säffle ”Östra delen Quart. 7 tomt 3”.

Anna Maja och Ingeborg flyttade inom Säffle flera gånger och modern står som  ”strykerska”.
Ingeborg ändrar sitt efternamn från Augustdotter till Nilsson och något år efter står också modern som ”Nilsson f Olsson”. (Ingeborgs far hette August Nilsson f 1856 i Tveta.) Den 16/12 1916 flyttade Ingeborg till V. Emtervik och gifte sig med Joel Ahlberg med adress Aplungstorp. Olof Bergtssons mormors far hette Per Alexandersson
f 1706, och han var bonde i Kållerud.

Vädret kunde man inte klaga på.
Bosse tillsammans med Gösta ger lite information om stället