Kilabygden

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Bakre raden från vänster1.

2.

3. Lärare Anders Andersson

4. Hildur Adolfina Karlsson

5.


Kärrholmen 1910

Främre raden från vänster1. Gunnhild         Spässlanda

2. Karin Johansson, Ö Falla

3. Rut g Axelsson

4. Signe g Johansson

5. Elvy Eriksson, Hagen


Andra raden från vänster1. Thure Karlsson

2. Gunnar Kilberg, Budalen

3. Dagmar Stark, Salberget

4. Gully Eriksson, Hagen

5. Sigrid Johansson, Harkel

6. Annie Fridh, Holmelund

7. Ally g Hargåker, Sand

8. Folke Fransson

9. Oskar Kileby,Sandlyckan

Bakre raden från vänster1. Lärare, Tryggve NilssonKärrholmen ca 1929-1931

Främre raden från vänster1. Karl-Erik Nilsson

2. Bror Thorstensson

3. Ingegerd Eriksson

4. Ingrid Eriksson

5. Helge Svensson

6. Tyra Svensson

7. Britt Levin

8. Albert Larsson

9. Eje Larsson

10. Anne-Marie Jonasson

11. Birger Jansson


Andra raden från vänster1. Gun Berghel

2. Gunvor Nilsson

3. Britta Larsson

4. Sonja Ekberg

5. Maja Olsson

6. Ingegerd Axelsson

7. Karin Thorstensson

8. Nomy Larsson

9. Anni Ekberg

10. Margit Eriksson

11. Ragnhild Johansson

12. Dagny Johansson

Bakre raden från vänster1. Rut Svensson

2. Lisa Gustafsson

3. Lärare Sara Persson

4. Ingegerd Backman

5. Berta Ekberg

6. Bertil Jansson

7. Hans Mårtensson

8. Åke Nilsson

9. Göran Larsson

10. Sven Olsson

11. Birger Larsson

12. Folke Johansson

13. Lärare Tryggve Nilsson

14. Knut Olsson

15. Nils Jansson

Kärrholmen 1938

Främre raden från vänster1. Lärare Tryggve Nilsson

2. Gunvor Olsson

3. Greta Svensson

4. Johan Viotti

5. Maj-Britt Olsson

6. Anita Jonasson

8

7. Lennart Berghel

9. Daga Jansson

10.

11. Per-Arne Thorstensson

12. Karl-Erik Eriksson

13. Knut ThorstenssonBakre raden från vänster1. Ingalill Jonasson

2. Mariann Edqvist

3.

4. Margit Johansson

5. Ingrid Fransson

6. Anni Jansson

7. Johan Olsson

8. Sven Johansson

9. Gösta Jansson

10. Rut Johansson

11. Holger Jansson

12. Rune Svensson

Kärrholmen 1947

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Kärrholmen 1949

Främre raden från vänster1.

2.

3.

Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Stående från vänster1.

2.


Kärrholmen 1951

Främre raden från vänster1.

2.

3.

Andra raden från vänster1.

2.

3.

Bakre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kärrholmen 1951