Kilabygden
Lövenborg

Samling vid den gamla affären Lövenborgs handel.

Torp-och fornlämningsvandring Kilaveckan 2012 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Kila Byalag.

Samling vid Lövenborgs lanthandel där Kila Byalag nu driver ett café. Efter vandringen så bjöd Vuxenskolan på kaffe.  


Kruses eller Kruserud.

Johannes Kruse var handlare och stenhuggare och kom med familj till Kila från Färgelanda 1880. Familjen bodde troligen då på över Lövenborg och hade där en handelsbod som sedan övertogs av Erik Gustaf Eriksson. Johannes Kruses första hustru dog och 1889 gifte han om sig med Mathilda Johannesdotter från Kila. Två söner Harald och Gustaf. Stället måste ha byggts efter 1890 men vi vet inte när. Gustaf gifte sig med Astrid Olivia Karlsson f 1897 och paret bodde här på 1940-talet med 5 flickor. Johannes Kruse lade stengrunden till församlingshemmet i Kila. Församlingshemmet som skänktes av prosten Fredriksson och som revs sommaren 1987.


Mejeriet. (Gamla skolan?)

Hembygdsföreningen har inte någon ”historia” över byggnaden men den användes som bostad av familjen Kruse efter de flyttat från närbelägna Kruserud(?)


Skolan.

På 1890 års karta ligger skolan på västra sidan av landsvägen. Denna skola stod förmodligen kvar (användes) till omkring 1918 då en ny skola byggdes på andra sidan av vägen. Min (BK) farmor var lärarinna på den gamla skolan och min far och hans syskon måste ha gått på den skolan men jag frågade aldrig utan jag förutsatte att det var skolan på östra sidan av vägen.


Hällkistan vid vägen till Klunserud (Hökelund)

Kyrkoherde Anders Lignell skrev i sin fornlämningsinventering från 1837: ”På Bolets skog finns en hällkista vid vägen till Klunserud, vilken dock är mycket raserad av Anders Hansson i Jonsbol.”

Nils Gabriel Djurklou  (1829-1904) skrev i sin inventering på 1860-talet följande: ”Bolet eller Klunseruds egor vid vägen till sistnämnda gård och ungefär 1000 fot från landsvägen finns äfven en hällkista  aftecknad pl. XI fig. b, vars längd har varit 14 fot och bredd 4. Af sidohällarna qvarstår en af 9 fots längd, 5 fots bredd  och 0,7 fots tjocklek, den andra större sidohällen samt dessa bådas takhäll hafva blifvit använda till källartak.

(Djurklous inventering finns i ”Värmland förr och nu, 1956)


Hällkista vid vägen till Skruvserud (Västra)

Fornlämningakartan visar markering i Västra Skruvserud och en markering i Bolet.


Hansa.

Anders Nilsson f 1817 kom hit med familj som förpantningsägare1867. Sonen skräddaren Anders Andersson f 1847 bodde kvar till 1920 då han flyttade till ”Fattighuset” vid kyrkan.

Anders blev änkeman 1911.Bosse har goda kunskaper om de gamla torpen.

Intresset var stort bland deltagarna.

Vid platsen ”Hansa”