Kilabygden
Konfirmationskort 1931-1940
1940 1939 1938 1937 1936 1935
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Kyrkoherde Nils Edner.
Kyrkoherde Nils Edner.
Kyrkoherde Torsten Hagensgård.
Kyrkoherde Torsten Hagensgård.
Kyrkoherde Karl Algot Sige
Kyrkoherde Karl Algot Sige

Främre raden från vänster1. Robert Nygren

2. Herman Nilsson

3.

4. Rut Nordsveen

5. Gunhild Kjellstedt

6. Hilma Larsson, Smedbyn

7.

8.

9. Harald Sandström

Bakre raden från vänster1. Harald Sandström

2. Bertil Askmar, Rud

3. Karin Ödqvist, Rud

4. Margit Nilsson

5. Nils Edner

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Gunnar Ekström

Främre raden från vänster1. Arne Johansson

2.

3.

4. Nils Edner

5.

6. Stig Larsson

7.Bakre raden från vänster1.

2. Helmer Karlsson

3. Viktor Johansson

4.

5.

6. Sten Ahlstrand, Höke ?

Främre raden från vänster1. Nils Nordsveen, Flatebyn

2. Roger Olsson, Berge

3. Elof Sillén, Smedbyn

4. Tage Andreasson, Sjövik

5. Karl Bertil Johansson

6. Knut Takman

Andra raden från vänster1. Ingegerd Johansson

2. Karin Jansson

3. Torsten Hagensgård

4. Ester Johansson, Fjäll

5. Anna Jonsson, Väsby

6. Lilly Andreasson, Sjövik

Bakre raden från vänster1. Ivar Johansson, Dyvlanda

2. Gunnar Nilsson, Staffåsen

3. Folke Huldstrand

4. Oskar Schulström

5. Folke Kilestam

6. Artur Andersson

7. Oskar Hedlund, Kleven

8. Verner Svensson, Väsby


Främre raden från vänster1. Arne Olsson, Släperud

2. Erik Gunnar Ahlstrand

3. Artur Ekström, Rörkärr

4. Stig Albert Edvardsson

5.

6. Karl Gunnar Andersson

7. Svante Delin, Östensbyn

8. Sven Danielsson

9. David Helmer Nilsson

Bakre raden från vänster1. Karl Ture Svensson, Fjäll

2. Ingeborg Hedlund

3. Elsa Ingeborg Delin

4. Torsten Hagensgård

5. Karin Carlsson,  Signorelli

6. Ruth Vestberg

7. Vera Jonsson

8. Bernt Karlsson, Bunäs


Främre raden från vänster1. Elin Olsson

2. Margit Martinsson

3. Anna Ödqvist, Sandbol

4. Elsa Broström, Rörkärr

5. Karl A Sige, Kyrkoherde

6. Maja Hellberg

7. Ella Larsson, Bolet

8. Astrid Takman


Bakre raden från vänster1. Bror Johansson

2. Arne Sillén, Lövenborg

3.

4. Helmer Johansson, Fjäll

5. Svante Höök, Höke

6.

7. Bror Andreasson, Sjövik

8. Roger Danielsson

9. Bertil Edvardsson

Främre raden från vänster1. Göte Johansson, Fjäll

2. Eivor Svensson

3. Viola Hultstrand

4. Karin Karlsson, Katterud

5. Inga Höök, Höke

6. Karl A Sige

7. Anna Shullström

8. Eivor Johansson

9. Ellen Axelsson

10. Bertil Ekberg, DjupvikenBakre raden från vänster1. Henry Nilsson, Staffåsen

2. Helge Andersson

3. Sven Edvardsson

4. Erik Olsson, Bolet

5. Ernst Svensson, Väsby

6. Lennart Roos, S Ed

7. Per Bismark

8. Rune Olsson, Rangelbyn

9. Bertil Sillén

1934
1934
Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster1. Arne Danielsson

2. Sven Johansson

3. Arne Johansson

4. Arne Andersson

5. Georg Takman, Rud


Andra raden från vänster1. Lisa Delin, Höke

2. Gertrud Johansson

3. Ingrid Broström, Rörkärr

4. Elsa Eklund, Prästgården

5. Nils Edner

6. Alice Jansson, Kleven

7. Maja Nilsson, Ingersbyn

8. Lilly Eriksson, Vivass

9. Hanna Olsson, Mossen

Tredje raden från vänster1. Rosa Edvardsson

2. Hanna Johannesson

3. Ingrid Larsson, Kilerud

4. Gunhild Nilsson

5. Maja Jansson, Myrås

6. Karin Olsson, Kilerud

7.

8. Eva Edvardsson


Bakre raden från vänster1. Ture Vallgren, Knöstad

2. Hugo Johansson

3. Gunnar Nilsson, S Ed

4. Gunnar Nilsson

5. Ture Johansson

6. Knut Delin, Östensbyn

7. Gustav Edvinsson

8. Gustaf Ödqvist, Sandbol


1933
1932
1933
Kyrkoherde Charles Nilsson Piltz.
Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster1. Verner Nilsson, Rörkärr

2. David Schullström

3.

4. Börje Sallén, Kråkbråten

5. Ivar Hansson, Prinserud


Andra raden från vänster1. Oskar Johansson, Fjäll

2. Axel Eriksson, Vivass

3. Ingeborg Andreasson

4. Rut Nilsson

5. Maja Larsson, Bolet

6. Greta Nilsson, Staffåsen

7. Anna Maria Nilsson

8. Ture Eriksson

9.

Bakre raden från vänster1. Ragnar Johannesson

2. Arne Eriksson, Jonsbol

3. Ingrid Alm, Smedbyn

4. Ebba Andersson

5. Nils Edner

6. Elsa Larsson, Östensbyn

7. Anna-Lisa Kihlström

8. Herman Johansson

9. Mårten Magnusson

10. Ragnar Nordsveen1931 1932

Främre raden från vänster1. Folke Mattsson

2. Karl Olsson, Sätterskog

3. Torsten Larsson

Andra raden från vänster1.

2.

3.

4. Gunhild Hedlund

5. Eivor Axelsson, Knöstad

6. Lisa Axelsson

7.

8.


Bakre raden från vänster1. Birger Delin, S Höke

2. Karin Johansson

3. Rut Lindqvist, (Jansson)

4.

5. Charles Nilsson Plitz

6. Helga Jansson

7. Sigrid Andersson

8. Oskar Larsson


1931
Kyrkoherde Charles Nilsson Piltz.

Främre raden från vänster1. Bertil Nilsson,  S Ed

2.

3.

4.

5. Erik Delin


Andra raden från vänster1.

2. Henning Karlsson, Rud

3.

4. Rut Andersson, Ulfsbol

5. Margareta Jansson

6.

7.

8.

9.

10. Nils Tore Nilsson

11.

12. Arvid Östlund

Bakre raden från vänster1.

2. Gunnar Hedlund

3. Berta Larsson

4. Mabel Johansson

5. Hanna Edvinsson

6. Charles Nilsson Piltz

7. Signe Johansson

8.

9. Märta Olsson

10. Arthur Andersson

11. Karl Ekström, Rörkärr