Kilabygden
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1896

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Axel Vilhelm Johansson

10.Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Fredrik Fredriksson

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Tredje raden från vänster1.

2.

3.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster


1896
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1894
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1897
1898
1899
1900
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1895
Konfirmationskort 1893-1900
1898

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11.

12.

13. Adolf Holm, Holmerud

14.


Tredje raden från vänster1.

2.

3.

4.Bakre raden från vänster


Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1900
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster1. Niolena Pettersson

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8. August Johansson, Fjäll

9.

10.

11.

12.

Tredje raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bakre raden från vänster
14

15.

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5

6.

7

8.

9.

10.Andra raden från vänsterTredje raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11.

12.

13.Fjärde raden från vänster1.

2.

3.

13Bakre raden från vänster


Osäkert årtal

Främre raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Andra raden från vänster1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tredje raden från vänster1.

2.

2.

3.Bakre raden från vänster


Främre raden från vänster1

2. Elin Johansson

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Andra raden från vänster1

2

3

4

5

6

7. Fredrik Fredriksson

8

9

10. Severin

11

12

13

14


Tredje raden från vänster1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Algot Andersson

10.

11.


Bakre raden från vänster1:

2

osv

24 juni
23 juni