Kilabygden
Torerud

År 1794 bodde Soldaten Olof (soldatnamn Tostman) med hustru Britta med barnen Mährta född 1791 och (Göran född 1793?) familjen stannar fram till 1798.

År 1800 var soldaten Pehr Olsson från Arvika i tjänst på Torerud.Pehr stannar fram till 1806.

År 1809 var soldaten ???? (Tostman) flyttar hit från från Borgvik och med hustru Märtha Andersdotter och med barnen Cajsa född 1808

och Anders född 1810 Familjen bor troligen där fram tills 1812.


År 1816 flyttar Pär Jonasson (Soldatnamn Nr 83 Tostman) född 1784 och hans hustru Stina Jansdotter född 1791 och barnen Cajsa  född 1815, Johannes född 1817 Olle född 1819, Anders född 1822. De flyttar ut 1827 vem som flyttar in efter dem är ??????????


År 1835 kom till Torerud (Soldatstommen)Johannes Jonasson (Soldat Nr 83 även han) född 1811 i Långserud och hans hustru Britta-Lisa Gustafsdotter född 1808 i Kila och barnen Johanna född 1833, Stina född 1835 och familjen stannar troligtvis fram till år 1837


År 1837 kom till Torerud Johannses Olsson med familj. Johannes blev soldat för Torstensbyn och hans soldatnamn blev därför

Johannes Torst. Numret var 104 i Näs Kompani. Han var född 1815 i Ramserud, Gilberga. Död 1888 i Torströnningen, Vässby Kila. Han tjänstgjorde mellan åren1837-1845. Han var gift med Maria Andersdotter. Född 1813-01-09 i Björktjärn N, Långserud

Hans Far Anders Larsson. Inhyses. Född 1771-02-11 i Gilberga och hans Mor: Annika Persdotter. Född 1776-11-19 i Gilberga.

Barn

Anna Maja Johannesdotter. Född 1837 i Torerud, Torstensbyn, Kila.Död 1837

Gustav Johannesson Född 1838 i Torerud, Torstensbyn, Kila.

Anna Johannesdotter. Född 1840 i Torerud, Torstensbyn, Kila. Död 1840

Anders Johannesson. Född 1841 i Torerud, Torstensbyn, KIla

Anna Maria Johannesdotter. Född 1844 i Torerud, Torstensbyn, Kila

Johannes Johannesson. Född 1847 i Byrönningen, Smedbyn Död 1847

Johanna Johannesdotter Född 1847 i Byrönningen, Smedbyn  Död 1847

Johannes Johannesson Född 1849 i Torsrönningen Vässby Kila

Olof Peter Johannesson Född 1852 i Torsrönningen. Olof Petter var enögd för att åskan

hade slagit ut ena ögat.

Anders Johannesson Född 1856 i Torsrönningen Död 1856.

Av någon anledning så slutade han som soldat, en ny skulle bo på torpet. Det var bara för Johannes att flytta med sin familj.Han flyttade till V-Smedbyn och bodde som inhyses hos soldaten där. Troligen var de ungdomskamrater från soldatlivet.


År 1845 flyttar Anders Olsson född 1820 ifrån Långserud och hans hustru Anna Johannesdotter från Gillberga

och med dottern Britta Maja född 1845 i Kila. Nummret på soldattorpet är 104

familjen stannar bara några år och flyttar ut 1848


År 1850 flyttar Anders Nilsson född 1817 från Östensbyn i Kila och hans hustru Maja Andersdotter född 1814 från Ström.

Barnen Anders född 1847, Nils född 1850 och Johannes född 1853. Familjen flyttar 1854


År 1854 flyttar Sven Nilsson(Thor) född 1827 från Östmark och hans hustru Cajsa Andersdotter född 1830 från kila

och med dottern Anna-Lisa född 1855 i Kila

Sven tar avsked 1883 från det militära men familjen bor kvar tills år 1884


År 1884 flyttar soldaten Johan Alfred Kilgren (Thor) född 1857 i Kila han flyttar senare till Övre Lövenborg där Marias första man drivit en handelsbod.

År ????????


År 1907 23 februari köper Karl Andersson Bostaden av Axel Persson och hans hustru Karolina Johansdotter, Nils Andersson, Johan Emanuelsson, Emanuel Nilsson, Johannes Olsson, A.G Andersson, Karl Olsson, Anna Maja Nilsdotter, N.A Olsson och Gustaf Andersson för sjuhundrasjuttiofem kronor.

År


År Fredrik Magnusson och hans hustru ??????? som också ägde tingshuset i Gillberga

Frdrik och hans familj bor bara en kort tid på Torerud och flyttar 1972.


År 1972 köper Pär-Erik Arvidsson född 1939 ifrån Lönnsboda i Skåne och hans husrtu Anne Hetty född 1945 ifrån Larvik i Norge. Barnen Erik född 1975 och Sussane född 1979.

Pär-Erik är utbildad snickare och hans fru arbetar som undersköterska på Säffle sjukhus. När Pär-Erik flyttade dit så fanns det varken vatten eller avlopp i huset. Electricitet var bara indragen som enfas i huset.

Så i mitten på 70-talet så påbörjas det en totalrenovering av bostadsstället. Vinden som förut var helt obeborlig byggdes om till tre rum med hall. Början på 80-talet byggdes huset till, då tillkom bad, hall och tvättstuga. Även ett fristående garage uppfördes.

Tomtarealen är idag för Torerud ca 5 Ha.

Soldattorpet Torerud i Torstensbyn Kila
Under uppbyggnad