Kilabygden
Kallviken
Fjälls soldatrote nr 90 ändrades till nr 75 i slutet på 1800-talet. I husförhörslängden för 1890-95 bodde här soldaten
Aron Johannesson Fjällman f: 9/8 1854 i Svanskog och han dog 1936. Han gifte sig den 26/2 1881 med Ulrika Larsdotter f: 1/8 1858 i Vårvik
De fick tillsammans 10 barn: Anna Maria, Kristina, Ulrika, Alma Viktoria, Agnes Lavinia, Axel Hugo och Elin Otilia, Elsa, Ragnar och Olga.
Systemet med indelta soldater upphörde omkring 1904 och många soldater köpte då soldat torpet.
Stället revs och ett nytt hus byggdes på platsen. Arons son Ragnar bodde kvar på platsen ända in på 1970-talet.
Ragnar Fjällman utanför bostaden tillsammans med Signe Hedlund.