Kilabygden

”Soldatinstruktionen 1769”

Soldater böra vara oförskräckte, trogne, nyktre och litet högfärdige,

då äro de hedrade, undgå straff, vinna sina förmäns kärlek, bibehålla

hälsan och nödlust utkomst.

Han bör vid alla tillfällen vara försedd med litet salt, ingefära och lök

till sin matlagning – grönt felar sällan. Således kan han oftast hava kål

eller soppa, som bäst underhåller liv och hälsa.

Fotsockor av linne, smorde med talg, håller fötterna rena och hela.

Långa naglar, stora skor, och klumpiga strumpor äro skadeliga.

Preparatet kvicksilver insytt i byxgjorden, emot ohyra.

En eller ett par av de lätta torra svampar att stilla blod, några enbär

att röka med och koka i vatten på sjön och i kvarteren.

Litet socker, som blandas med spindelväv, att läka sår. Tråd, ullgarn,

fin och grov nål, kam, tvål, puder och borste utgör det förnämsta i

hela dess hushållning.