Kilabygden

Darås

Klofsten

Starkerud

 

Anneberg

Mon

Mon västra

Strömbergsrud

Udden

 

Fläskåsen

Kaptensrönningen

Rolinskerud

 

Bäckströmsstugan

Gröthålan

Knecktelyckan

Ordenshuset

Lugnet

Svärderud

Tömte

Vollerud

Hällkista

Fångstgrop

Gravfält

Stensättning

Stensättning

Rävfarm ca 1930

Smedja

Kölna

 

Frykmans jordk.

Frykm. Jordkula

Drössviken

Hibble

Nybyggerud

Salemskapellet

Milstolpe

Röse


 


Stora Backa

 

 

 

Björkås

 

 

 

 

 

Bunäs

 

 

 

Norra Ed

 

 

 

 

 

 

 

Inv.nr. 15

Inv.nr. 16

Inv.nr. 17

Inv.nr. 18

Inv.nr. 19

 

 

 

 

Södra Ed

 

 

 

 

 

Inv.nr. 22

Inv.nr. 23

 

 


 

 
6564005

 

6567303

6567804

6567821

6567556

6568070

 

6565940

6564998

6566093

 

6566440

6566940

6566513

6567080

6567238

6566968

6567036

6567463

6566822

6565583

6566560

6566576

6566469

6566425

6566574

6566532

 

6565743

6565497

6565505

6565318

6565801

6564917

6565305

6565183

 

1328312

 

1327160

1327440

1327400

1327576

1327017

 

1329072

1328694

1328945

 

1330658

1330471

1329726

1330370

1329927

1330120

1330384

1329903

1329590

1330128

1330080

1330603

1330759

1330764

1330664

1330682

 

1331201

1331967

1332001

1330725

1330977

1331397

1331137

1331258


Torpets namn                                             Hemman                                            X                                      Y                    

Budalen

Fjällsmyren

Larshagen

Lönerud

Nicklasbråten

Snickarebråten

Röse

Röse

Röse

Kolbotten

 

Betlehem

Murås

Storehagen

Skolhuset

 

Lobergsrönninge

Torpet

Vivaterud

 

Västgården

Gravhögar

 

Bicelyckan

Ingerbergskerud

Kojan

Lussebråten

Lussebråten lilla

Hagtjärnsbråten

 

(Västra) Hultet

Västra Hultet 2

 

Blockbråten

Klevsten

Myren

 

Backen

Keserud

Kihlstedterud

Kållbergskerud

Lilla Timmerm.

Stebråten

Stakebråten


Fjäll

 

 

 

 

 

Inv.nr. 38  

(Inv.nr. A 30:1)

(Inv.nr. A 30:2)

 

 

Gambol

 

 

 

 

Grunnerud

 

 

 

Harnäs

Inv. nr. 21

 

Ingersbyn

 

 

 

 

 

 

Kleven stora

 

 

Kleven lilla

 

 

 

Kållerud

 

 

 

 

 

 6569295

6568917

6563487

6567386

6567641

6567945

6568504

6568517

6568549

 

6564860

 

 

6565141

 

6566474

6566766

6566261

 

6566161

6566608

 

 

6566644

6566727

6566587

6566680

6566585

 

Stället kvar        

 

 

 

 6566011

 

6563821

6564717

6564304

6564865

6563509

65644191321650

1322119

1320245

1320545

1320796

1320994

1321919

1321933

1321463

 

1328298

 

 

1327963

 

1323729

1324302

1323959

 

1331717

1331769

 

 

1323220

1323440

1323551

1323606

1322971

 

 

 

 

  

1328846

 

1331271

1331404

1331297

1331874

1331670

 

1332015


Fattigmagasinet

Fattigstugan

Fiskaretorpet

Kvarnhult

Såghult

Milsten

Milsten (syd)

Laura minne

Högar  (4)   

 

Allanserud

Ba

Edmanskerud

Ekedrogen

Höglunda

Kallviken östra

Lilla Bråten

Ryggeberget

Skogen

Slanthalla

Stenbacken

Stöteberget

Tallmon

Rörmossen

Fornläning grav

 

Mor Larssons

Hagjale

Hökerud

Skruverud

Kolbott o koja

 

Dalen  (Dal)

Haget

Kupen

Kvarntorpet

Paradiset

Stensättning

 

Bohult (Mellan)

Bohult (Norra)


Prästgården

 

 

 

 

Inv. nr. 3

Inv. nr. 14

Inv. nr. 2

Inv. nr. 13

 

Rud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv. nr. 263

 

Rörkärr

 

 

 

 

 

Säter

 

 

 

 

Inv.nr. 25

 

Sätterskog

 


6568763

6569161

6568220

6567327

6567327

6569450

6567659

6568636

6568293

 

6567490

6568028

6568076

6567373

6567795

6566388

6568319

 

6566314

6567695

6567490

6568144

6567924

6567844

6567830

 

6565929

6565856

6565951

6565473

6565317

 

6566280

6567196

 

 

6565919

6566009

 

6565067

6565133


1329149

1328836

1329220

1329176

1329176

1328575

1329598

1328871

1329147

 

1322631

1322874

1323647

1323238

1323753

1321305

1323052

 

1322331

1322766

1322795

1325005

1323344

1322346

1322806

 

1324755

1324404

1325126

1324239

1324742

 

1328302

1328744

 

 

1327658

1328075

 

1324510

1324469


Extanne

Gambråten

Högfjället

Ingeborg

Jan-Jonsere

Jonsrönningen

Lagersberg

Påtrönningen

Rörmossen

Sprättmossen

Britta-Bengtsere

Kolbotten

Skjutbana  

 

Fridhem

 

Hagen

Haget (Pyråsen)

Ingerbergskerud

Kallviken övre

Kolbotten

Väststuga

Hällkista                          

Kiselbrott +häll

4 stenar, gravar

Fölungesten

 

Ingrire

 

Streta

 

Hansa

Kruses

Myrmanskerud

Söbacken

Hällkista skadad  

 

Mosserud

Myra

Uppgården

 

Bråten

Hökeströmmen

Sätterskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torp

 

Ulfsbol

 

 

 

 

 

Inv.nr.41
             216

             213

             212

 
Uppliden

 
Vivas

 

Bolet

 

  

Inv. nr. 43

 

Flatebyn

 

  

Hallerud

 


6566957

6565526

6566565

6566725

6567070

6566582

6566422

6566495

6566137

6565946

6567032

 

6566859

 

6569317

 

6569192

6568713

6568569

6566543

6568375

6569378

6568434
6568470

6568474

6568080

 

6566865

 

6564294

 

6572849

6571960

6572338

6571549

6572156

 

 

 

6570489

 

6573738

6573383

 


1325519

1325211

1326001

1325721

1325881

1325162

1324956

1324914

1324100

1324 079

1325740

 

1325532

 

1328131

 

1323013

1322386

1322957

1321100

1322348

1322858

1321889
1321947

1321881

1321813

 

1326170

 

1332383

 

1326979

1326883

1326558

1326188

1327115

 

 

 

1322599

 

1328297

1329112

 


Olof-HansKulle

Rudfälterud

Änga

Älvkvarnar

Röse

Röse

Hällkista

 

Berget

Olas ställe

Röse

 

Carlbergshagen

Hökerud

Hökerud gamla

 

Äggesten

 

Kilbergskerud

Koppargruvan

 

Futten nedre

Magnuserud

Sandbråten

 

Lillbergskerud

Skomakartorpet

Milsten

 

Berget

Lyckan

Åsen

 

Torpet

 

Myrbacken

Myrmans

Skepparhagen

Fångstgrop

Hallerud

 

 

Inv. nr. 45

Inv. nr. 46

Inv. nr. 47

Inv. nr. 72

 

Höke norra

 

Inv. nr. 4

 

Höke södra

 

 

 

Jonsbol

 

Kilerud

 

 

Kråkbråten

 

 

 

Lillerud

 

 

 

Mosserud

 

 

 

Myrås

 

Rangelbyn

 

 

Inv. nr. 204


6573200

6573481

6573132

6573154

6573196

6573908

 

 

 

 

 

 

6571647

 

6571625

 

6574307

 

6574707

6574837

 

 

 

 

 

6573518

 

6573616

 

 

 

 

 

 

 

6571080

6570689

6571328

6571368


1328111

1329093

1328118

1328346

1329107

1328832

 

 

 

 

 

 

1328367

 

1328674

 

1327075

 

1328445

1328381

 

 

 

 

 

1327075

 

1326819

 

 

 

 

 

 

 

1322069

1322492

1321303

1321232

Stadighagen  

Oxedaln

”Nilsestugan”

Uthus

Smedja

Kvarn

 

Abrahamnhagen

Kullen

Mon

Sisten

Domarringen

 

Geljuserud

Hällkista

V:a Krussrud

 

Bygget

Dalängen

Dammhultet

Gaståsen

Mosselyckan

Skogen

Skrubberud

Trädgårdstorpet  

Stensättningar

 

Koppen

Mosstorpet

 

Håla

Ryssa

Ägget

 

Futten övre

Haget

Kajsere

Klinka övre

Klinka nedre

Rönningen

Rangelbyn

 

 

 

 

 

 

Sandbol

 

 

 

Inv. nr. 28

 

Skruvserud väst

Inv. nr. 44

?????

 

Smedbyn västra

 

 

 

 

 

 

 

Inv. nr. 27

 

Smedbyn östra

 

 

Smedserud

 

 

 

Takene västra

 

 

 

 

 


6570715

6571276

 

 

6570787

6570991

 

 

 

 

 

6570905

 

6572968

6572601

6572665

 

6572571

 

 

 

 

 

 

 

6567200 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6570665

6569998

6571250

6571325

 


1322556

1321625

 

 

1322596

1321979

 

 

 

 

 

1323784

 

1327717

1327166

1327717

 

1324341

 

 

 

 

 

 

 

1324589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1327570

1328454

1327515

1327724

 


G P S -förklaring


X  börjar syd på kartan och vill man öka från ex. 6565000 till 6565015 så går man alltså 15 meter norr.

Y börjar väst på kartan och vill man öka från ex. 1330000 till 1330015 så går man alltså 15 meter öster.


Felmarginalen varierar.

På kartan står, i sydvästra hörnet står X och Y koordinat


På karta 10 C Åmål 4 e Sandbol X koordinat 6570 och Y koordinat 1320

På karta 10 C Åmål 4 f Hallerud         X 6570  och  Y 1325

På karta 10 C Åmål 2 f Sjöbyn           X 6560  och  Y 1320

På karta 10 C Åmål 3 f Kila                X 6565  och  Y 1325

På karta 10 C Åmål 2 g Gunnarsbol    X 6560  och  Y  1330


 

1328510

1327315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6570773

6570895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takene västra

 

 

 

 

 

Tengelsrud

 

Torstensbyn

 

 

 

 

 

Inv. nr. 10

Inv. nr. 7

Inv. nr. 5

 

Vivas

 

Vässby -Västby

 

 

 

 

Östensbyn

 

 

 

Inv. nr. 8

 

Öxnevål

 

 

 

Salomonskerud

Skomakerud ö.

Skomakerud n.

Sumpan

Takmanskerud

 

Utestrand

 

Eliskullen

Finten

Nilssons ställe

Pållerud

Smotta

Vallbråten

Hällkista

Hällkista

Hällkista

 

Streta

 

Bredaln

Ragnmans

Torströnningen

Åtaka

 

Anneberg

Bylundskerud

Jakoberud

Nytorp

Hällkista

 

Dalbråten väst

Dalbråten östra

Hagen

Vid Sågen