Kilabygden
Vallbråten

Vallbråten.

Manbyggnad uppförd på 1800-talet, renoverad 1940-talet. Ekonomibyggnad byggd på 1880-talet. Man hade 1 häst 3st nötkreatur,
1 svin och 20 höns.
Gården till släkten 1939 genom köp av Karl Nilsson. Tidigare ägare var Anders Andersson som innehaft den i ett 50 tal år och som övertagit stället efter sin fader, Anders Nilsson som troligen byggt stället. Karl Nilsson f 1890 var son till Nils Nilsson och hans hustru Maria Stina. Stället revs på slutet av 50-talet början på 60 för att ge plats åt den stora kraftledning som går över där idag.
Virket användes till att bygga bl.a ett garage nere vid Doktorrud.

Text: Mikael Johansson


Hilda Karl och Albert
Karl och Hilda