Kilabygden
Hildelund
Elfrida, Gustav, Johan, Gustav Adolf, Albin,
Ragnar Toremark, Lavinia med Elsa i knät,
Matilda med barnen  Inez, Artur och Elin
På bilden syns, Albin Johansson, Gustav Adolf,
Gustav, Elfrida (Frida från Lillerud),
Matilda Johansson  med barnen Inez, Artur och Elin,
Lavinia (gift med Albin Johansson), Ragnar Toremark,
samt sittande Johan (Johan i Futten) med Lavinias dotter Elsa i Knät.

Hildelund = Torkhuset i Smedbyn.


Kortet har tagits omkring 1927. I bakgrunden skymtar Törnemon i Smedbyn.

Stugan såldes på -50 talet och troligen så var det en ”drick körare” som kom förbi och fick se huset när han varit till affärerna i bygden. Han skulle enligt (berättelser) bygga upp stugan utanför Åmål vid vänern någonstans.

Matilda Ottilia Andersson
med barnen
Artur, Inez, Elin
samt Lavinia med Elsa