Kilabygden
Norra Ed
Vi vandrar på till nästa torp.
Bo Kihlgren berättar om torpen.
Information kan man hämta I Bo Kihlgrens häfte.
Vart skall denna sten flyttas.
Samling runt hällkistan i Norra Ed.
Kafferast vid torpet Lugnet.
Öppet hus, mor Annas stuga