Övre Lövenborg
Ca 1909
Ester Sylvia, och hennes mor Maria, x, x, x, x, x
Maria Kihlgren,
född Salomonsson
Judit, Ester, Vanja