Främre raden från vänster

 

 

1. Gösta Andersson

2. Harry Karlsson, Sandbol

3. Solveig Mattson

4. Gerd Jansson

5. Ella-Greta

6. Karl A Sige

7. Inga Schutser

8. Ingegerd Andersson

9. Florence Eltebo

10. Allan Olsson, Släperud

11. Knut Eriksson, Ö Kila

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik Anteryd

2. Paul Karlsson, Gambol

3. Nils Jansson

4. Barbro Hedlund, S Kleven

5. Margit Eriksson, Boda

6. Irene Andersson

7. Anne-Marie Jonasson

8. Axel Carlsson, Bunäs

9. Sven Steen, Rud

10. Karl axel Axelsson

 

 

Konfirmationskort
1893
1894
1895
1896
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1959
1960
Kila kyrka 1893 - 1960
1893
1894
1895
1902
1903
1904
SAKNAS
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
SAKNAS
1959
1960

Främre raden från vänster

 

 

1. Anna Höök g.Ljung,Höke

2. Adolfina Jonasson,Ölserud

3. Harald Kruse, Bolet

4. Harald Fransson, Boda

5. Fridolf Antonsson

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Augusta Berg, Gambol

2. Alma Svensson, Hökelund

3. Olga Delin, Höke

4. Elin Augustsson

5. Hilma Maria Karlsson

6. Fredrik Fredriksson

7. Hjalmar Andersson

8.

9. Albin Bengtsson,

10. Einar Olsson/Andersson

11. Karl Einar Nordin

 

Tredje raden från vänster

 

 

1. Signe Karlsson, Rörkärr

2. Hulda Holm, Boda

3. Axelina Andersson

4. Adina Andersson

5. Valborg Nilsson

6. Ragnar Pettersson

7.

8. Axel Svensson, Rörkärr

9.

10. Oliver Johansson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Adolfina Andersson

2. Hilma Lindberg, Lillerud

3. Emilia Johansson, Bolet

4. Elin Axelsson

5. Greta Johansson, Knöstad

6. Frits Nilsson, Lillerud

7. Julius Karlsson, Åmål

8.

9. Johan Gustav Pettersson

10. Fritz Egon Nilsson

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Anna Teresia Andersson

2.

3. Nilsson Rangelbyn

4. Gerda Johansson, Knöstad

5. Anna Jonasson, Ölserud

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Agnes Maria Ekberg

7. Agnes Andersson

8.             Lindqvist, Gambol

9. Ester Svensson

10. Fredrik Fredriksson

11.

12. Hedvig Takman

13.

14.

15.

16.

17.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Axel Enok Rangman

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Oliver Nilsson,

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Ragnar Larsson, Väsby

4.

5.

6. Fridolf Johansson, Rud

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Fredrik Fredriksson

9.

10.

11.

12. Bernhard Andersson

13.

14.

15.

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster

 

 

 

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Axel Vilhelm Johansson

10.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Fredrik Fredriksson

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster

 

 

 

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

 

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Anna Axelsson, Djup-V

8.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2. Alma Holm, Boda

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Ester Maria Johansson

2.

3. Ellen Svensson

4. Ludvig Jonasson

5. Karl Jansson, Dalen

6. August Ahlstrand

7. Carl Axelsson

8.

9. Carl Olsson, Kärr-H

10.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2. Judith Kihlgren, Bolet

3.

4. Ester,      Östensbyn

5. Gertrud Takman, Höke

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11. Albin Skoglund, Torp

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Elin Pettersson, Kilerud ?

2.

3.

4.

5.

6. Axel Bernhard Hök

7. Rickard Johansson

8.

9.

10.

11.

12. Axel Andersson

13.

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Magda Hedlund ?

2.

3.

4.

5.

6. Augusta Johansson

7.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Elfrida Johansson

4. Klara Maria Hökström

5.

6.

7.

8.

9.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Anna Nilsson

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11. Ragnar Svensson

12.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Ellen Eriksson, ?

4. Agnes Höök

5. Elvira Pettersson

6.

7. Hedvig Nyren

8.

9.

10.

11.

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Främre raden från vänster

 

 

1. John Kihlström

2. Gustaf Yngve Ahlstrand

3. Herbert Ekberg

4. Erik el August, Andersson

5. Erik eller August

6.

7. Algot Jansson, Kleva

8.

9. Gunnar Johansson

Andra raden från vänster

 

 

1. August Einar Augustsson

2. Karl Rickard Takman

3.

4.

5.

6. Fredrik Fredriksson

7. Irma Jansson, V Takene

8.

9.

10. Karl Johansson

11. Anders Myrman

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Folke Sjöman ?

2.

3.

4. Linnea Svensson

5.

6.

7. Selma Maria Jonasson

8.

9. Olga Svensson

10. Karl Sigfrid Johansson

11. Ragnar Berghel, Dalen

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Ester Johansson

4.

5. Gunnar Johansson

6. Hildegard eller Ingeborg

7. Amelie Andersson, Boda

8. Adele Johansson

9. Anna Andersson

10. Ester Lund, Skalmetan

11. Adina Granqvist

12. Fredrik Fredriksson

Andra raden från vänster

 

 

1.

2. Anna Johansson, Viken

3.

4.

5. Anna Johansson N Höke

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Johan Albin Johansson

2. Karl Andersson, Lillerud

3. Axel Johansson

4.

5. Gösta Carlsson, Grunnerud

6.

7.

8.

9. Ernst Delin, Höke

10. Axel Einar Andersson

11.

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2. Oskar Viktor  Andersson

3.

4.

5.

6.

Andra raden från vänster

 

 

1. Lavinia Johansson ?

2. Margit Adolfina Wald

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5. Teodor Pettersson ?

6.

7. Folke Svensson, Fjäll

8.

9.

10.

11. Fredrik Fredriksson

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Anna Johansson

4.

5. Elenora Johansson

6.

7.

8. Ellen Granqvist,  N Höke

9.

10. Ragnar Larsson, Rud

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Henning Larsson, Rörkärr

2. Ivar Jansson, V Takene

3.

4. Ingeborg Emanuelsson

5. Selma Olsson, Bäck Tveta

6. Ruby Kihlberg

7. Hulda Bäcklund, S Backa

8.

9.

10.

11.

12.

13. Fredrik Fredriksson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Folke Sjöman, Rud

2.

3.

4. Olga Karlsson, Knöstad

5. Ebba Olsson, Salem Torp

6. Jenny Berghel, Dalen

7.

8.

9. Karl Ragnar Sandberg

10. Gunnar Johansson

11. David Kihlgren

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.                  Jonsbol

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11.

12.

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Bakre raden från vänster

 

 

 

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5. Elin Nilsson, Knöstad

6.

7. Elisabet Nilsson-Wall

8.

9.

10.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

 

Fjärde raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

13. Pontus Olsson, Hagen

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

 

 

 

Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Hjälp oss att få namn på så många konfirmander som möjligt. Känner du igen någon så
 klicka på länken nedan så fyller vi i det namn som saknas.
Hjälp oss att hitta kortet

Främre raden från vänster

 

 

1. Herman Johansson, S Ed

2.

3. Julius Karlsson, Gambol

4. Ellen Svensson, Rud

5. Elin Myrman, Bolet

6. Elin Johansson, Hallerud

7. Emma Johansson

8. Hildur Johansson

9. Anna Lund, Kilerud

10. Lisa Andersson

11. Signe Westlund

12. Edla Johansson

13. Gustaf Vahlund

14. Gustaf Karlsson

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Ebba Kalen, Boda

2. Anna Olsson, Ulfsbol

3. Ragnhild Andersson

4. Gustaf Sand, Sandbol

5. Harald Ahlstrand

6.

7. Georg Johansson, Björkås

8. Herman (Bromander)

9. Arvid Johansson

10. Fridolf Axelsson

11. Gunnar Olsson

12. Olga Pettersson

13. Signe Alfredsson

14. Karin Skog, Östensbyn

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Robert Ahlstrand

3. Augusta Johansson

4. Agnes Johansson

5. Anna Gustavsson

6. Anna Berg, Gambol

7. Fredrik Fredriksson

8. Karolina Stevensson

9. Greta Sjöman, Uppliden

10. Greta Andersson

11. Henry Olsson, Punsbol

12. Artur Olsson, Punsbol

13. Uno Nylen, Gambol

 

 

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5. Fredrik Fredriksson

6.

7.

8.

9.

Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5. Alma Kilström

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Rudolf Johansson

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Edvin Alfredsson

10.

11.

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Viktor Johansson, Backa

2.

3. Viktor Karlsson

4.

5. Hilma Andersson

6.

7.

8. Karl Ahlstrand

9. Karl Olsson

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Tekla Sjöman

5.

6. Ingeborg Jansson

7.

8. Elin Johansson

9.

10. Bojan Rask, Fjäll

11. Bernhard Axelsson

12.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5. Johan Anton Tronelius,

6.

7.

8.

9.

10. Oskar Stevensson

 

 

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.
Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1. Gottfrid Johansson, S Ed

2.

3.

4. Astrid Johansson

5.

6.

7.

8. Wendla Johansson

9.

10.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Oskar Karlsson, Sandbol

2.

3.

4. Hildegard Johansson

5.

6. Johan Anton Tronelius

7. Anna Nilsson

8. Edit Larsson, Rörkärr

9.

10. Vanja Karlsson

11.

12. Gustav Johansson

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Gösta Olsson, (Gustav)

12.

Bakre raden från vänster

 

 

1. Nils Johansson, Sandbol

2. Georg Nygren

3.

4.

5. Johan Anton Tronelius

6.

7.

8.

9. Ture Helmer Kihlberg

Kyrkoherde Johans Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1. Erik Albertsson ?

2.

3. Knut Walter Östlind

4.

5.

6.

7.

8. Klas Ahlstrand

9. Georg

10. Gustav Johansson

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Hildur Karlsson

2. Anita Schmeyser

3. Ebba Sjöman

4. Jenny Kallén, Boda

5. Fredrik Fredriksson

6. Johan Anton Tronelius

7.

8.

9. Astrid Johansson

10. Karin Eriksson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Holter Axelsson

2.

3. Anna Johansson

4.

5.

6.

7.

8. Astrid Knös

9. Signhild Skålen

10. Per Johansson

11. Ivar Axelsson, Djup V.

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Dagny Danielsson

2.

3.

4. Rut Amanda Johansson

5. Greta Mattsson

6.

Andra raden från vänster

 

 

1. Martin Andersson

2.

3.

4.

5.

6.

7.Anna Matilda Håkansson

8. Sara Gustavsson

9.

10.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Yngve Nilsson, Knöstad

2. Verner Andersson

3.

4.

5. Nils Johansson, Sandbol

6. Fredrik Fredriksson

7. Johan Anton Tronelius

8. Arthur Fransson

9. Rickard Stevensson

10. Valfrid Kihlström

11. Torsten Sillén

12. Robert Pettersson

Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2. Paul Nilsson

3. Ellen Ahlstrand

4. Elvira Maria Sillén

5. Anna Karlsson

6. Berta Olsson, Öst-byn

7. Anna Johansson

8. Rut Johansson

9. John Torsten Johansson

10. Karl Kihlström

11. Verner

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Folke Reuter, Kilerud

2. Elin Myrman, Mosserud

3. Dagmar Karlsson

4. Edit Kristina Johansson

5. Gustaf

6. Johan Anton Tronelius

7. Karl......., Stora Bråten

8. Agnes Pettersson

9. Gunhild Larsson

10. John Nygren

11. Johan....., Berget

 

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Knut Pettersson, Bunäs

4. Anna Ahlstrand

5.

6. Johan Anton Tronelius

7. Rut Andersson

8.

9.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Albert Larsson

7. Fritiof Kihlberg

8.

9.

10.

11.

 

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2. Elof Nordsveen

3.

4.

5.

6.

7. Emma Svensson

8.

9.

10.

11. Signe Eriksson, Jonsbol

12. Gustav Sillén

13. Edgar Karlsson, Rud

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2. Lisa Rud

3. Karl Larsson, Ranglebyn

4. Hugo Olsson, Salem

5. Erland Eriksson

6.

7. Alfred Johansson

8.

9.

10.

11. Anna Jansson, Myrås

12. Sigrid Axelsson

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Signe Kihlberg

5. Ingeborg Olsson

6. Fredrik Fredriksson

7. Johan Anton Tronelius

8. Berta Nygren

9.

10.

11. Inga Johansson

 

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Halvard Pettersson

4. Dagny Johansson

5.

6.

7. Naemi (Emmy)

8. Margit Delin

9.

10.

11.

12. Gustav Larsson

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Erik Olsson, S Ed

3. Karl Nilsson, Mon

4.

5.

6.

7. Johan Anton Tronelius

8. Alma Larsson

9.

10.

11.

12. Gustav Sand, V Takene

Kyrkoherde Johan Anton Tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1. Johan Arthur Sillén

2. Gustav Albertsson

3.

4. Vera Johansson

5.

6. Linnéa Nilsson, Rörkärr

7. Greta Olsson, Lövenborg

8. Ingrid Danielsson

9.

10.

11. Evert Kihlberg

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Sigfrid Danielsson

2. Erik Rikard Pettersson

3. Gunnar Eriksson

4.

5. Johan Anton Tronelius

6. Hedlund ?

7. Helmer Axelsson, Boda

8. Gösta Takman, Rud

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Gunnar Nordsveen

4.

5. Gunnar Johansson

6.

7.

8.

 

Kyrkoherde Johan Anton tronelius.

Främre raden från vänster

 

 

1. Eskil Gustaf Elof Salén

2.

3.

4. Elsa Ragnhild Johansson

5. Rut Alice Karlsson, Rud

6.

7.

8. Lars Birger Larsson

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Karin Viktoria Jansson

5. Charles Nilsson Piltz

6. Anna Olsson

7. Sam Larsson, Törnemon

8.

9.

Kyrkoherde Charles Nilsson Piltz.

Främre raden från vänster

 

 

1. Henning Eriksson

2. Agnes Takman

3. Ingvor Olsson

4. Hildur Johansson

5. Ingegerd Axelsson

6. Charles Nilsson Piltz

7. Alice Andersson

8. Margit Nilsson, Rörkärr

9. Signe Andersson

10. Sigrid Larsson

11. Oskar Sillén, Smedbyn

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Erik Johansson

2. Johan Östlund

3. Uno Lindqvist, Gambol

4. Torsten Karlsson

5. Bertil Johansson

6. Ragnar Pettersson

7. Börje Johansson

8. Arnold Johansson

9. Elof Axelsson, Boda

10. Johan Broström

11. Ingvald Svensson

12. Bertil Delin, N Höke

Kyrkoherde Charles Nilsson Piltz.

Främre raden från vänster

 

 

1. Bertil Nilsson,  S Ed

2.

3.

4.

5. Erik Delin

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2. Henning Karlsson, Rud

3.

4. Rut Andersson, Ulfsbol

5. Margareta Jansson

6.

7.

8.

9.

10. Nils Tore Nilsson

11.

12. Arvid Östlund

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Gunnar Hedlund

3. Berta Larsson

4. Mabel Johansson

5. Hanna Edvinsson

6. Charles Nilsson Piltz

7. Signe Johansson

8.

9. Märta Olsson

10. Arthur Andersson

11. Karl Ekström, Rörkärr

 

Främre raden från vänster

 

 

1. Folke Mattsson

2. Karl Olsson, Sätterskog

3. Torsten Larsson

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Gunhild Hedlund

5. Eivor Axelsson, Knöstad

6. Lisa Axelsson

7.

8.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Birger Delin, S Höke

2. Karin Johansson

3. Rut Lindqvist, (Jansson)

4.

5. Charles Nilsson Plitz

6. Helga Jansson

7. Sigrid Andersson

8. Oskar Larsson

 

Kyrkoherde Charles Nilsson Plitz.
Kyrkoherde Charles Nilsson Plitz.

Främre raden från vänster

 

 

1. Verner Nilsson, Rörkärr

2. David Schullström

3.

4. Börje Sallén, Kråkbråten

5. Ivar Hansson, Prinserud

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Oskar Johansson, Fjäll

2. Axel Eriksson, Vivass

3. Ingeborg Andreasson

4. Rut Nilsson

5. Maja Larsson, Bolet

6. Greta Nilsson, Staffåsen

7. Anna Maria Nilsson

8. Ture Eriksson

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ragnar Johannesson

2. Arne Eriksson, Jonsbol

3. Ingrid Alm, Smedbyn

4. Ebba Andersson

5. Nils Edner

6. Elsa Larsson, Östensbyn

7. Anna-Lisa Kihlström

8. Herman Johansson

9. Mårten Magnusson

10. Ragnar Nordsveen

 

 

Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster

 

 

1. Arne Danielsson

2. Sven Johansson

3. Arne Johansson

4. Arne Andersson

5. Georg Takman, Rud

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Lisa Delin, Höke

2. Gertrud Johansson

3. Ingrid Broström, Rörkärr

4. Elsa Eklund, Prästgården

5. Nils Edner

6. Alice Jansson, Kleven

7. Maja Nilsson, Ingersbyn

8. Lilly Eriksson, Vivass

9. Hanna Olsson, Mossen

Tredje raden från vänster

 

 

1. Rosa Edvardsson

2. Hanna Johannesson

3. Ingrid Larsson, Kilerud

4. Gunhild Nilsson

5. Maja Jansson, Myrås

6. Karin Olsson, Kilerud

7.

8. Eva Edvardsson

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ture Vallgren, Knöstad

2. Hugo Johansson

3. Gunnar Nilsson, S Ed

4. Gunnar Nilsson

5. Ture Johansson

6. Knut Delin, Östensbyn

7. Gustav Edvinsson

8. Gustaf Ödqvist, Sandbol

 

Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster

 

 

1. Robert Nygren

2. Herman Nilsson

3.

4. Rut Nordsveen

5. Gunhild Kjellstedt

6. Hilma Larsson, Smedbyn

7.

8.

9. Harald Sandström

Bakre raden från vänster

 

 

1. Harald Sandström

2. Bertil Askmar, Rud

3. Karin Ödqvist, Rud

4. Margit Nilsson

5. Nils Edner

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Gunnar Ekström

Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Nils Edner

5.

6.

7.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2. Helmer Karlsson

3. Viktor Johansson

1.

2.

6. Sten Ahlstrand, Höke ?

Kyrkoherde Nils Edner.

Främre raden från vänster

 

 

1. Nils Nordsveen, Flatebyn

2. Roger Olsson, Berge

3. Elof Sillén, Smedbyn

4. Tage Andreasson, Sjövik

5. Karl Bertil Johansson

6. Knut Takman

Andra raden från vänster

 

 

1. Ingegerd Johansson

2. Karin Jansson

3. Torsten Hagensgård

4. Ester Johansson, Fjäll

5. Anna Jonsson, Väsby

6. Lilly Andreasson, Sjövik

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ivar Johansson, Dyvlanda

2. Gunnar Nilsson, Staffåsen

3. Folke Huldstrand

4. Oskar Schulström

5. Folke Kilestam

6. Artur Andersson

7. Oskar Hedlund, Kleven

8. Verner Svensson, Väsby

 

Kyrkoherde Torsten Hagensgård.

Främre raden från vänster

 

 

1. Arne Olsson, Släperud

2. Erik Gunnar Ahlstrand

3. Artur Ekström, Rörkärr

4. Stig Albert Edvardsson

5.

6. Karl Gunnar Andersson

7. Svante Delin, Östensbyn

8. Sven Danielsson

9. David Helmer Nilsson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Karl Ture Svensson, Fjäll

2. Ingeborg Hedlund

3. Elsa Ingeborg Delin

4. Torsten Hagensgård

5. Karin Carlsson,  Signorelli

6. Ruth Vestberg

7. Vera Jonsson

8. Bernt Karlsson, Bunäs

 

Kyrkoherde Torsten hagensgård.

Främre raden från vänster

 

 

1. Elin Olsson

2. Margit Martinsson

3. Anna Ödqvist, Sandbol

4. Elsa Broström, Rörkärr

5. Karl A Sige, Kyrkoherde

6. Maja Hellberg

7. Ella Larsson, Bolet

8. Astrid Takman

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Bror Johansson

2. Arne Sillén, Lövenborg

3.

4. Helmer Johansson, Fjäll

5. Svante Höök, Höke

6.

7. Bror Andreasson, Sjövik

8. Roger Danielsson

9. Bertil Edvardsson

Kyrkoherde Karl Anton Sige

Främre raden från vänster

 

 

1. Göte Johansson, Fjäll

2. Eivor Svensson

3. Viola Hultstrand

4. Karin Karlsson, Katterud

5. Inga Höök, Höke

6. Karl A Sige

7. Anna Shullström

8. Eivor Johansson

9. Ellen Axelsson

10. Bertil Ekberg, Djupviken

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Henry Nilsson, Staffåsen

2. Helge Andersson

3. Sven Edvardsson

4. Erik Olsson, Bolet

5. Ernst Svensson, Väsby

6. Lennart Roos, S Ed

7. Per Bismark

8. Rune Olsson, Rangelbyn

9. Bertil Sillén

Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Birger Andersson

2. Linnea Hedlud, Kleven

3. Birgit Steen, Rud

4. Svea Nilsson, Staffåsen

5. Karl A Sige

6. Ann-Marie Kronborg

7. Ingegerd Sige

8. Ernst Johansson/Askmar

9. Rune Nilsson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Gunnar Delin, Östensbyn

2. Sune Martinsson

3. Erik Bissmark, Kållerud

4. Ingrid Kruse, Bolet

5. Hilma Andersson

6. Sven Andersson, Lillerud

7. Per Jansson, Torstensbyn

8. Folke Broström, Rörkärr

 

Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Henry Andersson

2. Inga-Lisa Axelsson

3. Ragnhild Johansson

4. Karin Karlsson

5. Maj-Britt Larsson

6. Karl A Sige, Kyrkoherde

7. Berta Ekberg

8. Sonja Ekberg

9. Annie Ekberg

10. Synöve Jonsson, Kasa

11. Villy Mattsson

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Bengt Danielsson, Harnäs

2. Per Erik , Björkås

3. Sven Edvardsson, Höke

4. Ingrid Larsson

5. Ingegerd Jansson

6. Karin Torstensson

7. Birgit Kruse, Bolet

8. Britta Larsson

9. Karl-Erik Andersson

10. Åke Delin, Höke

11. Stig Svensson, Fjäll

 

Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Uno Hellberg

2. John Ekström

3. Sven, A, R, Johansson

4. Hugo Lysheden, Jonsbol

5. Kurt Johansson

6. Hugo Hultstrand

Andra raden från vänster

 

 

1. Aina Askmar/Svensson

2. Gunvor Jordansson

3. Birgit Olsson

4. Sonja Broström, Rörkärr

5. Karl A Sige, Kyrkoherde

6. Lilly Andersson, Lillerud

7. Hilma....,g Emanuelsson

8. Inga-Maj Johansson

9. Margit Eriksson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Lenart Andersson

2. Martin Delin, Östensbyn

3. Johan Hedlund, Kleven

4. Nils Gustavsson, Gambol

5. Gun Bergel, Dalen

6. Gulli Olsson, Fjäll

7. Arthur Gustavsson

8. Arne Svärd, Ingersbyn

9. Olle steen

Kyrkoherde karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Bror Thorstensson

2. Rut Ödqvist, Sandbol

3. Ella-Märta Larsson

4. Karl A Sige, kyrkoherde

5. Märta Kruse, Bolet

6. Gullan Jansson

7. Clary Letbäck

8. Helge Svensson

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Alf Edvardsson, Höke

2. Karl-Erik Nilsson

3. Karl-Erik Stevesson

4. Birgit Karlsson

5. Anna-Greta Gustavsson

6. Bertil Jansson

7. Sven Hultstrand

 

 

Kyrkoherde Karl Anton Sige.
Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Gerd Hjalmarsson

2. Karl A Sige, kyrkoherde

3. Ellen Ödqvist, Sandbol

Bakre raden från vänster

 

 

1. Bengt Gustavsson, Kleva

2. Birger Jansson, Ö Kila

3. Arne Svensson, Fjäll

4. Kjell Andersson

 

 

Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Ella Johansson

2.

3. Karl A Sige, kyrkoherde

4. Inga-Maj Edvardsson

5.

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Stig Johansson

2. Knut Thorstensson

3. Karl-Erik Eriksson

4. Per-Åke Johansson

5.

6. Sven-Olof Karlsson

7. Uno Enneby

 

 

Kyrkoherde Karl Anton Sige.

Främre raden från vänster

 

 

1. Siv Fransson, Kållerud

2. Marianne Steen

3. Margit Olsson, Skansen

4. Holger Stornäs

5. Maj             Gambol

6. Inger

7. Karin Nordström, Halla

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Gunnar Holm, Kleva

2. Dan Nilsson, Ö Kila

3. Klas Uno Karlsson

4. Henry              Kållerud

5. Mari-Ann Karlsson

6. Rolf           Kila växel

7. Astrid          Vickersrud

8. Göran Fransson

9. Ulla-Britt Andersson

10. Marianne Johansson

11. Gösta          Knöstad

12. Monika Ekström

13. Kjell-Åke Pettersson

14. Leif Fransson

15. Lennart Pettersson

16. Lars Olausson

 

 

Kyrkoherde Holger Stornäs.

Främre raden från vänster

 

 

1. Ulla-Britt Nilsson

2. Gun Karlsson

3. Holger Stornäs

4. Alfild Johansson

5. Gunilla Olausson

6. Kristina Weng

Bakre raden från vänster

 

 

1. Berit Larsson

2. Irene Nilsson

3. Åke Bäckström

4. Gunnar Ekström

5. Gunnar Axelsson

6. Jan Carneskog

7. Kjell-Allan Nordström

8. Sam Bernhardsson

9. Krister Andersson

10. Anita Jansson

11. Elvy Nilsson

 

Kyrkoherde Holger Stornäs.