Västra Takene
Bo Kihlgren berättar om torpen.
Kafferast vid Nedre Futten.
Vi letar brons grav.
Här låg Nedre Futten.
Vi vandrar på till nästa torp.
Åter vid bilarna och hemfärd.