Betania

Torpvandring Betania 2007   

   

   

Samling vid Betania i Stora Backa

Vi går vägen mot skogskanten och sedan väster mot jordkulan. Vidare mot torpet Klövesten och därifrån över berget till hällkistan. Från hällkistan en skogsväg ned över bäcken och sedan norr mot ett torp som vi tror är Brodalen. Efter en kort promenad från Brodalen kommer vi till en samling stenblock ”Klövesten” som också givit namnet till ett torp här i Kila socken.

Kila hembygdsförening.
 

Torpvandring 2007

Från Betania går vi förbi gården där det en gång var affär. Affären drevs av Olausson I Stora Backa. Vid kanten av gärdet svänger vi åt väster och följer en liten bäckravin upp till en ”jordkula” på norra sidan av bäckravinen. Den ligger i sydöstra delen av tidigare odlad mark och i Tveta socken men troligen bara några meter från Kila gränsen. Här skall ha bott en äldre man som försörjde sig på att göra vispar, kvastar, träskedar och dyligt. Detta enl. Upplysningar vi fått i Lille Backa.
 

Vi vandrar vidare mot torpet Klövesten eller Klofvsten i Tveta. Hit flyttade 1842 Nils Klang med familj. Familjen kom från Klangerud i Vickersrud. Nils första hustru hette Ingrid och var dotter till Olof Olsson i Lille Backa. När Ingrid dog gifte Nils om sig med systern Eva och Eva flyttade som änka 1868 till Mo socken. Sonen Johannes Klang f 1856 blev målare i Säffle.
 

Vandringen går vidare söderut och till en hällkista som är markerad av RAÄ.

Från hällkistan ner i en sluttning till en stor bäckravin och över bäcken. På andra sidan svänger vi norrut och vid kanten av berget ligger grunden av en bostad-torplämning som vi tror kan ha hetat Brodalen. Vi är nu i hemmanet Rud i Tveta socken och troligen är att Brodalen var en gård som blev utflyttad i samband med laga skifte 1833. På kartan från 1890 är ej stället utsatt.
 

Från Brodalen går vi väster till de stora kluvna stenblocken som givit också ett torp i Kila namnet Klofvsten. Av torpgrunden fann vi inga spår vid inventeringen i Kila för ca 25 år sedan men hursförhörslängden för Stora Backa upplyser om att här bott folk. Humle, syren, och äppelträd växer på platsen. Sedan tar vi vägen norrut mot bilarna.
 


Kila Hembygdsförening BK    

   

   

   

 

 

Utanför affären som drevs av Olausson.
Här låg stället klövesten eller Klofvsten.
Kafferast.
Vi vandrar på.
Det stora kluvna stenblocket
som har givit namnet Klofvsten.