Ordförande
Arne Berg

I två år har det arbetats på Kilaön. Numera finns där en brygga att gå i land på och en stig på ca 1 km som tar strövaren till fornminnen från både stenålderns och kolerans tid.


Info

Vad vet du om Kila ön?

År 2007 byggde Kila Byalag en mobil bastu.
Projektet genomfördes med hjälp av EU-pengar,
frivilliga sponsorer och Herrgårdsgymnasiets
byggprogram. Bastun har nu genomgått en del
åtgärder för att åter kunna rulla på vägarna i Kila.
Observera att det krävs traktor för att förflytta den.
Kostnaden är 200 kr/dygn och den hyrs genomBada bastu

Kila byalag

Åke Broström
Tel. 0533-650 12,
Mobil 070- 562 25 84
E-post. bassudden@yahoo.se

Vi behöver alltid frivilliga som kan tänkas hjälpa till att bevaka vår bygd, ta gärna kontakt med Byalaget.

Kontakt
Arne Berg

Grillplatsen vid Kila kyrka.

Vill du bli medarbetare i vår tidning

Skicka bilder, manus och vad du tycker skulle passa i vårt bygdeblad. Skicka materialet till denna mail adress.
kilabygdeblad@gmail.com

OBS, Skriv namn och adress på baksidan av foto och annat, så att vi kan returnera rätt.