Kila Hembygdsförening

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Elin Olsson, g Takman

5.

6.

7.

8.

9.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4. Lärare Sara Persson

 

 

Rud 1932

Rud 1932

Främre raden från vänster

 

 

1.

 

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Astrid Takman

2.

3. Elin Olsson g Takman

4.

5.

 

Tredje raden från vänster

 

 

1.

2

3. Ivar Johansson

4. Arvid Olsson

 

 

Fjärde raden från vänster

 

 

1. Ture Johansson

2.

3.

4.

5.

6. Knut Takman

Femte raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Rud 1934

Rud 1934