Kila Hembygdsförening

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3. Lärare Anders Andersson

4. Hildur Adolfina Karlsson

5.

 

Kärrholmen 1910

Kärrholmen 1910

Främre raden från vänster

 

 

1. Gunnhild         Spässlanda

2. Karin Johansson, Ö Falla

3. Rut g Axelsson

4. Signe g Johansson

5. Kajsa Eriksson, Hagen

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Thure Karlsson

2. Gunnar Kilberg, Budalen

3. Dagmar g Stark, Salberget

4. Gully Eriksson, Hagen

5. Sigrid Johansson, Harkel

6. Annie g Fridh, Holmelund

7. Ally g Hargåker, Sand

8. Folke Fransson

9. Oskar Kileby,Sandlyckan

Bakre raden från vänster

 

 

1. Lärare, Tryggve Nilsson

 

 

Kärrholmen 193x

Kärrholmen 193x

Främre raden från vänster

 

 

1. Karl-Erik Nilsson

2. Bror Thorstensson

3. Ingegerd Eriksson

4. Ingrid Eriksson

5. Helge Svensson

6. Tyra Svensson

7. Britt Levin

8. Albert Larsson

9. Eje Larsson

10. Anne-Marie Jonasson

11. Birger Jansson

 

Andra raden från vänster

 

 

1. Gun Berghel

2. Gunvor Nilsson

3. Britta Larsson

4. Sonja Ekberg

5. Maja Olsson

6. Ingegerd Axelsson

7. Karin Thorstensson

8. Nomy Larsson

9. Anni Ekberg

10. Margit Eriksson

11. Ragnhild Johansson

12. Dagny Johansson

Bakre raden från vänster

 

 

1. Rut Svensson

2. Lisa Gustafsson

3. Lärare Sara Persson

4. Ingegerd Backman

5. Berta Ekberg

6. Bertil Jansson

7. Hans Mårtensson

8. Åke Nilsson

9. Göran Larsson

10. Sven Olsson

11. Birger Larsson

12. Folke Johansson

13. Lärare Tryggve Nilsson

14. Knut Olsson

15. Nils Jansson

Kärrholmen 1938

Kärrholmen 1938

Främre raden från vänster

 

 

1. Lärare Tryggve Nilsson

2. Gunvor Olsson

3. Greta Svensson

4. Johan Viotti

5. Maj-Britt Olsson

6. Anita Jonasson

8

7. Lennart Berghel

9. Daga Jansson

10.

11. Per-Arne Thorstensson

12. Karl-Erik Eriksson

13. Knut Thorstensson

 

 

Bakre raden från vänster

 

 

1. Ingalill Jonasson

2. Mariann Edqvist

3.

4. Margit Johansson

5. Ingrid Fransson

6. Anni Jansson

7. Johan Olsson

8. Sven Johansson

9. Gösta Jansson

10. Rut Johansson

11. Holger Jansson

12. Rune Svensson

Kärrholmen 1947

Kärrholmen 1947

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Kärrholmen 1949

Kärrholmen 1949

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Stående från vänster

 

 

1.

2.

 

Kärrholmen 1951

Kärrholmen 1951

Främre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Andra raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

Bakre raden från vänster

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kärrholmen 1951

Kärrholmen 1951,