Kila Hembygdsförening
1908
1905
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1902
1902
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Fredrik Fredriksson

9.

10.

11.

12. Bernhard Andersson

13.

14.

15.

Tredje raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bakre raden från vänster






1903
1903
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1. Anna Höök g.Ljung,Höke

2. Adolfina Jonasson,Ölserud

3. Harald Kruse, Bolet

4. Harald Fransson, Boda

5. Fridolf Antonsson


Andra raden från vänster



1. Augusta Berg, Gambol

2. Alma Svensson, Hökelund

3. Olga Delin, Höke

4. Elin Augustsson

5. Hilma Maria Karlsson

6. Fredrik Fredriksson

7. Hjalmar Andersson

8.

9. Albin Bengtsson,

10. Einar Olsson/Andersson

11. Karl Einar Nordin


Tredje raden från vänster



1. Signe Karlsson, Rörkärr

2. Hulda Holm, Boda

3. Axelina Andersson

4. Adina Andersson

5. Valborg Nilsson

6. Ragnar Pettersson

7.

8. Axel Svensson, Rörkärr

9.

10. Oliver Johansson



Bakre raden från vänster



1. Adolfina Andersson

2. Hilma Lindberg, Lillerud

3. Emilia Johansson, Bolet

4. Elin Axelsson

5. Greta Johansson, Knöstad

6. Frits Nilsson, Lillerud

7. Julius Karlsson, Åmål

8.

9. Johan Gustav Pettersson

10. Fritz Egon Nilsson



1904
1904
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1. Anna Teresia Andersson

2.

3. Nilsson Rangelbyn

4. Gerda Johansson, Knöstad

5. Anna Jonasson, Ölserud

6.

7.

8.

9.

10.



Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6. Agnes Maria Ekberg

7. Agnes Andersson

8.             Lindqvist, Gambol

9. Ester Svensson

10. Fredrik Fredriksson

11.

12. Hedvig Takman

13.

14.

15.

Tredje raden från vänster



1.

2.

3. Axel Enok Rangman

4.

5.

6.

13.

14. Oliver Nilsson,


Bakre raden från vänster



1.

2.

3. Ragnar Larsson, Väsby

4.

5.

6. Fridolf Johansson, Rud

1906
1906
Kyrkoherde

Främre raden från vänster



1.

2.

3. Anna Magnelia Andersson

4.

5.

6.

7. Anna Axelsson, Djup-V

8.


Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tredje raden från vänster



1.

2. Alma Holm, Boda

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Bakre raden från vänster



1.

2.

3.

1907
1907
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1. Ester Maria Johansson

2.

3. Ellen Svensson

4. Ludvig Jonasson

5. Karl Jansson, Dalen

6. August Ahlstrand

7. Carl Axelsson

8.

9. Carl Olsson, Kärr-H

10.



Andra raden från vänster



1.

2. Judith Kihlgren, Bolet

3.

4. Ester,      Östensbyn

5. Gertrud Takman, Höke

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11. Albin Skoglund, Torp


Bakre raden från vänster



1. Elin Pettersson, Kilerud ?

2.

3.

4.

5.

6. Axel Bernhard Hök

7. Rickard Johansson

8.

9. David Nylèn

10.

11.

12. Axel Andersson

13.



1901
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.
1909
1909
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tredje raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bakre raden från vänster



1.

2.

3.

10.

11.


1910
1910
Kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Främre raden från vänster



1.

2.

3. Elfrida Johansson

4. Klara Maria Hökström

5.

6

7.

8.

9.

Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6. Anna Nilsson

7. Fredrik Fredriksson

8.

9.

10.

11. Ragnar Svensson

12.

Bakre raden från vänster



1.

2.

3. Ellen Eriksson, ?

4. Agnes Höök

5. Elvira Pettersson

6. Alma Svensson, Fjäll

7. Hedvig Nyren

8.

9.

10.

11.


1908
Kyrkoherde

Främre raden från vänster



1. Magda Hedlund ?

2.

3.

4.

5.

6. Augusta Johansson

7.



Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Tredje raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Bakre raden från vänster



1.

2.

3.

Konfirmationskort 1901-1910
1905

Främre raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Andra raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6. Fredrik Fredriksson

7.

8.

9.

10.

11.           


10.

11.

12.

Tredje raden från vänster



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.